svět ohně

 

Tak jako by nebyl život bez země, vody a vzduchu, nebyl by ani bez ohně. Oheň který je obsažen v nitru naší matky země a proudí v podobě slunečních paprsků ze Slunce na Zemi nám dává energii potřebnou k životu. Je hnací silou pochodů na zemi, v naším těle i duchu.

Oheň jako požár a spalující žár ničí, ale také na straně druhé očišťuje.

Ve fotogalerii spatříte různé projevy tohoto živlu. Jako obrovský sluneční kotouč, jako plamen svíčky, ohnivý blesk, či v podobě sopečných erupcí, kdy je žhavá hmota zemského nitra vyvrhována na zemský povrch.

Spatříte sopky, které nejen ničí ale zároveň vyvrhujíce na minerály bohatý popel zúrodňují okolní půdu. Jsou také místy, v jejichž sousedství vyvěrají bohaté horké léčivé prameny.

 

Fotogalerie: svět ohně