lidé a země

 

Člověk se objevil na zemi docela nenápadně. Původně žil v souladu s přírodou. Ta mu poskytovala vše co potřeboval. Sáhl rukou a utrhl si plod. U pramenu a potoka se napil čisté vody. Srst ho chránila před výkyvy teplot a inteligence před dravci.

Postupně, ale vzrůstaly jeho nároky. Začal se odívat- vypadla mu srst. Jíst nepřirozenou stravu- vzrostla jeho nemocnost atd. Byla narušena i jeho přirozená rovnováha v myšlení. Posílil rozum na úkor intuice a tak ztratil vnitřní spojení s životem. Poznal několik přírodních zákonů a vyvinul techniku. Ta mu nakonec víc škodí než prospívá. Díky ní začal otravovat vodu, vzduch, půdu a také zatížil prostředí nadměrným hlukem a elektromagnetickým smogem.

Ještě před 100 lety představoval jen relativně malé ohrožení pro zemi. To se, ale změnilo. Prudká populační exploze, nárůst těžby surovin, průmyslu, zemědělské produkce, dopravy atd. nesmírně zatížili mnohé velké ekosystémy a nakonec i celou naší planetu.

Ve fotogalerii si stručně projdeme historii člověka. Uvidíme obrazy ničení přírody  vody, vzduchu, půdy, kácení pralesů, zabíjení zvířat a ekologických katastrof.