Tyto webové stránky vznikly v srpnu roku 2010. Původně sloužily  jako studijní podpora žákům Obchodní akademie a Hotelové školy Havířov, kde jsem v minulosti působil jako učitel předmětů Základy přírodních věd a Ekologie. Z tohoto účelu vychází i struktura tohoto webu.

V příslušných sekcích jsou k dispozici učební texty těchto předmětů ke stažení. Zároveň na tomto webu je i řada článku a prezentací pro  zvídavé lidi, kteří se  zajímají i o  obory se kterými se ve škole obvykle nesetkáváme a zároveň se hlouběji zamýšlejí nad současným stavem společnosti, světa a dosaženým stupněm lidského poznání. 

Doufám, že tato  webová prezentace Vám bude k užitku ať jste mladí studenti kteří mně znají z dob mého pedagogického působení, nebo třeba jen náhodní čtenáři těchto stránek. 

    

                                                                                                                                               Petr Bajnar