Kosmos a mikrokosmos

 

Existují dvě cesty a dva světy, jejichž bližší poznání nám umožnila moderní přístrojová technika.

Ta první vede do vesmíru, do nekonečného světa obřích rozměrů a dálav kosmického prostoru.

Ta druhá do světa rozměrů malých, které nerozeznáme okem a později ani nejlepším elektronovým mikroskopem. Tedy do mikrokosmu.

Přesto, že obě cesty vedou opačným směrem, nakonec se setkají. Rozměr stejně jako čas jsou pouze pojmy související s naším vnímáním reality. Tak jako  někdy můžeme jednu sekundu vnímat jako nepatrný okamžik a v jiné situaci jako dlouhý časový interval, podobně se nám mohou jevit různě i rozměrové míry. To poznal již Einstein v rámci teorie relativity.

Svět jak poznáme v kapitolce Harmonie světa je vlastně velkým fraktálem. Stejný vzor se opakuje stále dokola, jen na jiných rozměrových úrovních. Svět atomů na cestě do mikrosvěta, tak nemusí být nic jiného než světem nižšího vesmíru s nímž jsme snad propojeni záhadnými Černými dírami. Naopak naše planeta může být jen pouhou oběžnicí jádra jednoho z atomů vyššího vesmíru.

 

V tomto oddílu si tedy propojíme nádherný harmonický svět vesmíru s mikrosvětem. Pokusíme se zároveň vyjádřit vztah mezi chaosem a řádem, harmonií světa, matematikou a uměním.