Kamenný svět

 

Kamenný svět je kostrou naší matky Země. Dává zemi a našemu tělu pevný tvar. Našemu duchu dává živel země  schopnost stát pevně na zemi, pevnou vůli a soustředěnost. 

Kamenný svět je tvořen mnoha druhy hornin a minerálů. Ty jsou složeny pouze několika desítkami prvků a šesti základními druhy krystalické mřížky.Přesto vytvářejí obrovskou pestrost forem lišící se barvou, leskem a nejrůznějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Již staří učenci poznali, že krystaly nejsou jen kusy hmoty, ale také něčím čeho lze využít ve prospěch člověka. Objevili, že mnohé z minerálů koncentrují určité druhy energie. Americký jasnovidec Cayse píše, že krystaly  umisťovali staří Atlanťané  do pyramid jako energetické zdroje. Dodnes se  využívá krystalů jako doplňkové léčby řady nemocí ducha i těla. Využívá se při tom poznání vibrace ( vlivů ) jednotlivých druhů minerálů a hornin, který je závislý na složení, barvě a krystalické stavbě jednotlivých minerálů.

Cestu fotogalerie začneme schematickým pohledem do zemského nitra složeného z jádra, pláště a kůry. Budeme pokračovat světem minerálů a hornin. Zamyslíme se proč je uhlík ve formě tuhy jeden z nejměkčích minerálů a diamant netvrdší. Poté navštívíme kraj pouští a skal. Nakonec se vydáme na výlet k vysokým skalnatým horám pokrytým věčným sněhem. Budou to místa  téměř prosta organického života. Pro jedny pustina, pro jiné poustevníky a duchovně hledající místo, kde nerušeni okolními vlivy se mohou snáz přiblížit pravdě kterou hledají.

 

Fotogalerie: Kamenný svět