svět rostlin

 

Rostliny jsou jemným masem matky země. Bez nich by země postrádala krásu a bez nich by jsme tu nebyli ani my.

Během fotosyntézy využívají sluneční energii a zbavují vzduchu oxidu uhličitého. Vyrábějí životodárný kyslík a produkují organické látky pro výživu nás živočichů. Poskytují nám mnohdy  ochranu. Jejich mrtvá těla mohou být užita ke konstrukci řady staveb a používaná i k mnoha dalším účelům.

Svět rostlin je světem čistý vlivů a energií. Není nic lepšího při duševním vyčerpání a zahlcení starostmi, než se jít ven osvěžit procházkou zeleným lesem.

Nedávné výzkumy odhalili mnoho pozoruhodných vlastností rostlin. Dokážou na svou obranu vytvářet různé chemické látky, silová pole a dokonce vnímají a reagují na myšlení zvířat a lidí.  Rostliny jsou tedy vnímavými cítícími bytostmi. Necítí sice bolest jako my, protože nemají nervovou soustavu, ohrožení ale ano. Zaslouží, ale naší starostlivost a péči. 

Fotogalerie nás provede různými formami rostlin. Od světa bakterií které často dokáží přežít i ty nejextrémnější podmínky. Přes svět hub až k zeleným rostlinám. Těmi nejjednoduššími jsou jedno a mnohobuněčné řasy, následují mechy, kapradiny, nejrůznější luční a lesní byliny. Pokračují světem keřů, jehličnatých a listnatých stromů a končí u masožravých rostlin, přecházejících do říše živočichů.