Čechy a Praha

 

Praha a Čechy tvoří nedílný celek. Praha je srdcem naší Země. Mnoho turistů které ji navštíví Prahu  zažívají zvláštní povznášející pocit. Je to právem, protože Praha a Čechy mají hrát nejen podle starobylého proroctví Libuše velkou roli v  kultuře ducha nyní začínajícího vodnářského věku, věku míru a poznání.

Celá Česká historie směřuje k tomuto bodu. My si jí v tomto oddíle stručně projdeme. Zároveň si ukážeme Českou zemí v obrazech s jejími krásami i tím, co až tak krásné není. Ukážeme si i historii a krásu Prahy. Povíme si i o velkých českých osobnostech , kteří utvářeli kulturní tradici naší země.