Gaia-živá země

 

Planeta Země - náš domov. Odpradávna jí lidé uctívali jako živou bohyni - naší matku, dárkyni života. A právem. Země je skutečně naší matkou. Z ní se rodíme, ona nám dává život a po celý náš život se o nás stará a ochraňuje.

Byly to až poslední staletí lidské historie, kdy země začala být chápána jen jako kosmické těleso, jako zdroj surovin pro náš průmysl a jako bezedný kontejner ve kterém můžeme hromadit odpady jak se nám to zlíbí.

Až poslední desetiletí ukázaly mylnost tohoto počínání. Rychle se horšící stav životního prostředí nám ukázal nutnost změny přístupu. Vznikl tak vědecký obor ekologie a zároveň se projevují první nesmělé kroky vedoucí k zavádění ekologického hlediska vrámci lidských činností. 

Vrací se také chápání země jako živého organizmu, tenkoktrát ve spojení s moderní vědou. Britský klimatolog a chemik Sir James Lovelock v 60 letech 20stol. vytvořil podle jména řecké bohyně Teorii Gaia. Zemi chápe jako živý organismus, který sám reguluje vnitřní podmínky tak, aby byly optimální pro život. Jako jeden z argumentů pro uvádí např. pro život optimální a mnoho milionu let stálou teplotu vzduchu či složení atmosféry. Při menším obsahu kyslíku ve vzduchu než je současných 21 % by organizmy strádaly a obtížně dýchaly. Při vyšším by nešel uhasit žáden větší požár v přírodě.

 

V tomto projektu se budeme věnovat Zemi z různých pohledů. Projdeme si její vznik a vývoj. Dále se seznámíme se světem čtyř živlů, které zemi tvoří a vytváří optimální podmínky pro vznik organického života. Projdeme si říši pozemských rostlin a zvířat. Poté se dostaneme až ke člověku, který sám sebe nazval pánem tvorstva. Podíváme se jak ovlivňuje Zemi svou aktivitou. Nakonec se podíváme, jak na to reaguje ona sama. Ukážeme si, že Země není bezbranná, ale má účinné možnosti sebeobrany. Pomáhá těm, kteří o ni pečují a dává jim vše to co k životu potřebují. Ale vrací  úder těm, kteří ji ničí.

A tak je tu jen jedna budoucnost pro Zemi, ale dvě možné budoucnosti pro člověka. V té první je krásná země a lidstvo, které s ní žije v míru. V druhé je země krásná, ale prostá lidského druhu. Záleží jen na nás lidech jakou budoucnost si sami zvolíme.