Úvod

 

Jaká je dnešní mladá generace? Pestrá jako byla vždy. Prolínají se v ní jako u všech generací vlastnosti dobré i zlé, pracovitost s leností, slušnost s neohleduplností.Občas potěší a jindy zase zklame.

Ve škole stejně jako jinde u většího společenství lidí platí psychologie davu. Dav je vždy hloupější než lidská individua a tak nářek nad dnešní mládeží plynoucí z vnímání chování žáků ve vyučovacích hodinách není úplně oprávněný. Žáci jsou dnes pod silným vlivem okolní společnosti, vlivem který je převážně negativní. Dávno je doba, kdy vzdělání bylo chápáno jako rozvoj ušlechtilých vlastností člověka a poznávání řádu fungování světa na který navazovala vlastní praktická příprava člověka. Dnes se  vzdělání stalo převážně jen cestou k získání papíru zvyšujícího uplatnění na pracovním trhu. Ve světě kde "ostré lokty" jsou více ceněny než slušnost,ohleduplnost, umění spolupráce a vzdělanost  je pro nezkušené mladé lidi obtížné těmto svodům odolat a nepropadnout všeobecně rozšířenému cynismu a egoismu .

Přes to všechno jsem optimista. Když se dav třídy změní na jednotlivé lidi, pohled na mládež se mění. Řada z mladých až překvapivě dobře rozumí tomu co se ve světě děje a jsou blíže realitě než mnozí z těch kteří z oblasti médií či politiky ovlivňují chod současného světa. A tak věřím, že dnešní mladá generace bude první generací, která začne budovat svět nový. Svět který místo egoismu, ctižádosti a touhy po úspěchu bude založen na idejích spolupráce, soucitu a rozvíjení moudrosti.

 

                                                                                                      Petr Bajnar