Budoucnost Země

Věřím, že člověk překoná současnou krizi a nastane dlouhé období klidu a míru na Zemi. Věřím, že lidská společnost konečně přejde od animala ( zvířete ) ke skutečnému lidství. Z tvora, který byl převážně hmotný a byl orientován převážně na uspokojování svých hmotných potřeb a pudů, se stane člověkem duchovním. Tedy člověkem, který bude kráčet aktivní duchovní cestou, díky které bude rozvíjet hlubší poznání, měnit sebe a svůj vztah k celku.

Časem na Zemi jistě vzniknou nové vyšší vývojové druhy než jsme my lidé. Bude mít větší inteligenci, schopnosti a možnosti o kterých se nám dnes možná ani nesní. Postupně začneme být stále méně svázaní nejen svými hmotnými těly, ale také naší Zemí. Naším domovem se postupně stane celý Vesmír.

Život na Zemi se bude měnit, tak jako se budou měnit vnější podmínky. Za cca 5miliard let se naše Slunce stane červeným obrem. Země se v jeho září vypaří. Slunce se nakonec stane chladnoucím Bílým trpaslíkem. Chladnutí vesmíru bude pokračovat a organický život již nebude možný nikde ve vesmíru. Život, ale nezanikne, změní pouze svojí formu. Organický život je totiž jen jednou z forem života, který je doslova všude.  Jako organický se projevuje jen v nepatrnou dobu v určitém úseku chladnutí vesmíru, představující jednu ze čtyř fází pravidelného vesmírného cyklu dechu vesmíru.