Propojený svět

  

     My lidé jsme se v moderní době stali mistry rozboru a analýzy. Hmotu jsme se naučili rozebírat na jednotlivé atomy. Psychoanalytici v ordinaci rozebírají naše myšlenky, city a sny. Pohledem na detail věcí jsme sice hodně objevili, ale  ze zorného pole poznání se nám ztratil celek. Je to podobné jakoby jsme se naučili dokonale rozebírat auto- popsali stavbu kola, motoru, převodovky, ale přitom by jsme nechápali jejich vzájemnou souhru a účel auta.  Chápání světa jako propojeného celku bylo vlastní prastarým civilizacím. Vrací se k němu i moderní věda.

Kvantoví fyzici při svých experimentech poznali, že elementární částice hmoty jsou mezi sebou propojeny tenkou neviditelnou nití a že změna stavu jedné částice okamžitě ovlivní částici jinou, třeba na opačném konci vesmíru.

K podobným výsledkům dospěli i moderní badatelé ve světě ducha. Zjistili, že zdánlivá oddělenost našich individualit je pouhou iluzí. Že na podvědomé úrovni jsme my všichni propojeni nejen mezi sebou, ale s celým vesmírem.

Tento projekt má podpořit v čtenáři vnímání světa jako celku. Není to samoúčelné. Je to jediná cesta, jak se může svět změnit k lepšímu. Poznání těchto vztahů nás vede k pochopení, že jsme všichni obrazně řečeno na jedné lodi. Že utrpení každého člověka, zvířete či ohrožení čistoty přírody kdekoliv na světě se týká  každého z nás, protože součástí celku jsme i my. Hledání cest z tohoto utrpení, je tak jednou ze Společných Věcí nás všech.

Tento projekt má více části. První je textový komentář a druhou fotogalerie. Ta obsahuje fotografie a obrázky, které doplňují psaný text a mají vést k hlubšímu pochopení tématu. Doplňkovou součástí některých částí jsou také tématická videa.

 

Některé názory, které zde prezentují jsou ryze osobní a nemusí se plně shodovat s názory mnohých představitelů současné vědy.