Svět vzduchu

 

Proudící vzduch je dechem naší matky země.

Díky němu se nazývá naše země modrou planetou. Jako její plynný obal nám poskytuje nejen životodárný kyslík, ale chrání nás  před škodlivým zářením z kosmu.

Jako odstředivý živel, je v nás lidech spojen s altruismem, díky kterému se v nás rodí ušlechtilé vlastnosti jako je empatie a soucit.

 

Ve fotogalerii se projdeme zemskou atmosférou. Začneme v kosmickém prostoru a skončíme v troposféře na zemském povrchu, kde se tvoří počasí. Spatříme polární záře, vznikající reakcí nabitých částic ze slunce s atmosférou. Uvidíme i obrazy větru, který nás jako vánek ochlazuje, či nás na větrných místech zásobuje energií. Jindy pak jako ničící živel  v podobě silných vichrů může způsobit i velké škody.

 

Fotogalerie: Svět vzduchu