Duch Země

 

Od pradávna člověk uctívá naší planetu jako matku zemi. Byla považována za bohyni, za oduševnělou bytost. Staré kultury viděli ducha ve všem. Nejen v lidech, zvířatech a rostlinách. Ale i v kamenech, horách a v celé naší Zemi.  Od pravěku to byla doména kmenových šamanů, kteří pomoci různých technik pronikali do světa duchů, komunikovali se světem živlů a silami matky země.  

 

Ze starověku bych zmínil Esejce. Byli to převážně duchovně žijící Židé v době Krista. Prameny o jejich životě byly objeveny náhodně po roce 1945 v jeskyni v Kumránu u Mrtvého moře. Žili prostým životem, neměli prakticky žádný majetek. Věnovali se oborům jako je léčitelství, astrologie... Byli vegetariány a vyhýbali se alkoholickým nápojům. Ze 3.stol. pochází text, který někteří považuji za podvrh. Jiný za autentické svědectví Ježíšova působení na Zemi. Nazývá se Evangelium Esejských a věnuje se tématům, které v dnešní době můžeme nazvat tématy ekologickými. Je k dispozici i na internetu na https://www.inext.cz/astrologician/esejsti.htm

 

Svatý František představuje netypickou středověkou postavu. Nebylo zvykem v jeho době, aby se lidé obraceli s láskou ke zvířatům a přírodě. Jeho láska byla tak silná, že samotná plachá zvířata k němu přicházela.

 

Přestože byl kult matky země vymýcen, zachoval se ve skryté podobě v  mariánském kultu. Napomáhalo mu i několik zjevení ženy- ochránkyně země a lidí, které proběhlo v historii posledního tisíciletí. Zjevení byla často spojena na jedné straně s varováním před důsledky lidských činů, na straně druhé se zázračným vyléčením mnohých, i celou řadou dalších tzv. zázraků. Připomeňme místa jako Lurdy, Fatima, Turzovka, Medjugorje...

 

V moderní době se část lidí navrací k původním kořenům. Diskutabilní metody  transperzonální psychologie otevřely pro moderní vědu opět svět šamanských prožitků. V mimořádných stavech vědomí se člověk může identifikovat s jinými lidmi, zvířetem, rostlinou, vývojových druhem, či celou biosférou či  vědomím celé naší planety. Vnímá lidmi způsobované znečisťování, jako vlastní utrpení. Naopak zažívá krásný pocit z lásky, kterou věnují primitivní národy a všichni ti co slouží Zemi svým konáním a obřady.

Hluboké ekologické myšlení proniká i do filmů. Film  Celestinské proroctví je formou dobrodružného příběhu z Peru hledání smyslu života a vztahu se zemí a životem ( upoutávka je v úvodu  oddílu Hledání pravdy ). Druhý Avatar je formou scifi příběhu na cizí planetě obrazem středu lidí uctívajících svojí planetu a život, s lidmi pouze ničícími.

Fotogalerie: Duch země