Zrození Země

 

Na počátku nebylo nic. Neexistovala, hmota, prostor ani čas. To nic, ale nebylo nicotou. Bylo to Bytí, samotná existence z které se oddělila nepatrná část, která se rozdělila na dva protikladné části hmotu a ducha a daly tak vzniknout tomu co dnes nazýváme vesmír.

Vesmír byl původně žhavý a byl vyplněn homogenní hmotou. Ta se časem vlivem gravitace kolem silových center, jejichž rozložení tvoří myšlenkovou kostru vesmíru začala koncentrovat do podoby žhavých hvězd a planet. Vytvářeli se první galaxie, tak jak je můžeme spatřit z pohledů Hubbleova teleskopu na do nejvzdálenějších míst vesmíru.

Vesmír začal chladnout. Rychleji chladly planety nejvzdálenější od centrálních sluncí a chladnutí zároveň probíhalo od povrchu ke středu planet.

Tak to bylo i z naší Zemí. Na svém počátku někdy před 5 miliardy let byla žhavou koulí a počínala chladnout. Postupně se měnila na převážně pevné těleso , ve které se prvky různě kombinovaly, vytvářeli sloučeniny a nejrůznější minerály a horniny. Když vychladla dostatečně, tak voda která ve formě páry byla součásti atmosféry se změnila v kapalnou vodu a začala v intenzivních lijácích zkrápět zemský povrch. Vytvářela se první pravěká moře.

Ve vodě začalo docházet k mnoha reakcích. Vytvářely se stále složitější sloučeniny, až v jistém okamžiku jejich složitost umožnila zažehnutí organického života. Kousek hmoty se spojil s kouskem ducha, bez kterého život není možný a vznikla první živá bytost, která měla vědomí vlastní existence.

Podmínky na zemi se stále měnili. Tvář měnil i povrch země a v měnících se podmínkách se zdokonalovali životní formy. V prvohorách život poprvé vystoupil na souš. Ve druhohorách jsme se setkat s dosud největšími živými tvory, které kdy žili na zemi- dinosaury. V třetihorách se rozvíjeli savci a ve čtvrtohorách se objevil první člověk.

Vývoj  neprobíhá spojitě, ale po skocích. Dlouhá období klidu střídala krátká údobí rychlých  změn, někdy tak razantních, že znamenají vyhynutí většiny žijících organizmů. Byly způsobeny více příčinami. Dopady asteroidů, vychýlením zemské osy, intenzivní sopečnou aktivitou či zničujícími potopami. Žádná tato katastrofa, ale neznamenala definitivní stop organickému životu, který se vždy nakonec dokázal podmínkám přizpůsobit, zdokonalit se.

 

 Ve fotogalerii absolvujete cestu historií od vzniku naší sluneční soustavy, přes formování zemského povrchu, vznik a vývoj života až k éře prvních lidí. Můžeme si i promítnout video evoluce a čtyř živlů, které tvoří základ všech procesů nejen na zemi.

Fotogalerie: Zrození Země