Hledání pravdy

 

 Od první chvíle kdy se stal člověk člověkem, když vzhlédl k hvězdné obloze začal hledat pravdu o sobě, o světě o svém místě v životě.

Jiskra hledání pravdy je v každém z nás. Jen u některých je neprobuzená, překrytá jinými zájmy, starostmi. Na takového člověka je smutný pohled. Jeho život je podobný textu jedné populární písně " Ztracená bloudím tmou ". Kráčí životem, neví odkud, ani kam. Neví jaký je smysl jeho bytí, ani proč žije.

 

Ze zájmu člověka hledat pravdu vznikla již velmi dávno Filozofie, doslova znamenající milovat moudrost. Byla pěstována všemi velkými kulturami lidské historie. Její poznání nacházíme v nádherných dílech architektury- především v chrámech nejrůznějšího druhu. V životě a dílech významných osobností na polích kultury, vědy či duchovního života.

 

V tomto oddílu se budeme věnovat Hledání pravdy člověkem z různých pohledů.