Svět v obrazech 

 

Všude vládne dvojnost. Existuje-li dobro musí existovat zlo. Jestli existuje krása musí existovat i hrůza a ošklivost.

V tomto oddíle spatříme obě stránky světa. Obrázky hezké přírody, vystřídají hrůzy které vytváříme my lidé vůči přírodě zvířatům a sobě navzájem.

Svět by nebyl světem, kdyby v něm neexistovalo tajemno a záhady. Nebudou chybět ani záběry světa lidí.