Gaia vrací úder

 

Lidské jednání není bez následků. Přírodní katastrofy provázeli člověka od nepaměti. V posledních letech jejich četnost, ale nápadně vzrůstá.

Jsou to hlavně události související s globální změnou klimatu. Přibývá povodní, extrémních výkyvů teplot, dlouhých období sucha. Roste i počet zemětřesení a sopečných výbuchů. Znečištění ŽP a nezdravý životní styl se projevují narůstem výskytu některých nemocí, jako jsou kardiovaskulární choroby a rakovina.

Je zcela zřejmé, že stojíme na křižovatce. Proroctví indiánů kmene Hopi vyryté na skále v poušti zobrazují dvě možné cesty člověka. Ještě je snad čas na změnu. Klimatická katastrofa se již zastavit nedá, ale zmírnit jistě ano.

Všichni velcí proroci psali, že lidstvo tuto velkou zkoušku nakonec přežije. Lidí bude méně a vytvoří nový krásný věk. Věk míru v nastupujícím vlivu znamení vodnáře. Člověk opět si bude vážit Země a stane se jejím ochráncem. 

 

Ve fotogalerii spatříte různé obrazy přírodních pohrom, které vytváří čtyři známé živly. Uvidíte utrpení, které způsobují. Nakonec, ale povedou k očistě a obnově původní krásné, čisté modré planety, která se opět stane ozdobou vesmíru.

 

Fotogalerie: Gaia vrací úder