Češi urození duchem

 

Čechy jsou nesmírně bohaté na řadu osobností, které se mohou pochlubit jinými zásluhami než dobyvatelské umění. Zmíním několik z nich, kteří v dávné nebo nepříliš vzdálené minulosti povýšili kulturu našeho národa a připravovali náš národ k budoucí duchovní roli.

Mohli by jsme zde zařadit již legendární osobnosti českých dějin : Praotce Čecha, Přemysla a Libuši.

V 10 stol. se ujímá vlády v pražské kotlině sv. Václav. Svojí ušlechtilou povahou se snaží šířit nové křesťanské duchovní hodnoty.  Podle pověstí to bude on, kdo povede v nejtěžších chvílích Českého národa vojsko Blanických rytířů, aby zachránili českou zemi před vetřelci.

Svatá Anežka, dcera Přemysla Otakara I zasvětila svůj život péči o nemocné a chudé. Založila po vzoru svaté Kláry klášter, který po ní nese jméno.

Na Václava navázal největší český král a císař Karel IV.  Panovník- filozof  využil výhodných politických situací a vlastních tvořivých schopností a vizí k povznesení české země. Vzpomeňme jen pár kroků z nichž jeden jediný by stačil na zapsání jeho osoby zlatým písmem do historie Čech. Zahájil stavbu katedrály, Karlova mostu, Karlštejna s úžasnou kapli nepřístupnou ženám, založil Nové město pražské, nechal zhotovit českou svatováclavskou korunu a založil r. 1348 i první univerzitu ve střední Evropě. V jeho stavbách lze nalézt výraznou esoterickou symboliku vycházející z umění geomantie. Je jak v datech zahájení staveb ( stavba mostu byla zahájena v čase, kdy čísla data tvořila pyramidu ), tak v orientaci staveb.

Jedním z prvních rektorů univerzity byl Jan Hus. Kněz , pro kterého měla věrnost Praze větší hodnotu než vlastní život. Jeho osud byl zakončen na kostnické hranici r. 1415.

J.A.Komenský, učitel národů s úžasným filozofickým dílem. Nedostižným způsobem popsal stávající společnost i cestu k její nápravě. Filozof s velice těžkým životem, ve kterém ho pronásledovala jedna rána za druhou. Člověk který přišel o svůj domov, ženu, děti i knihovnu, která mu shořela. A přesto žil a usilovně pracoval.

T.G .Masaryk, první prezident, filozof který vyzdvihl úlohu etiky nejen v politice položil základ moderní české státnosti. 

Na Hradě se setkával s Karlem Čapkem. Spisovatelem, který jasnozřivě předpověděl a popsal všechny velká rizika současné doby v podobě románů jako je Válka s mloky ( totalitní politika ), Krakatit ( jaderné zbraně ), RUR ( podlehnutí počítačům ), Bílá nemoc ( snad  AIDS a zároveň ohrožení tehdejším Německem) či Matka ( úvaha o nutnosti obrany před cizí agresí ).

Jan Palach  po vzoru Husa obětoval po sovětské okupaci roku 1969 svůj 18 letý život, ke vzbuzení morálního odporu proti okupantům.

Jozef Zezulka byl na první pohled jen velice skromný a obyčejný člověk. Přesto v životě měl dva dary, které nejsou až tak úplně mezi lidmi obvyklé. Prvním je dar ducha, díky kterému vytvořil životní filozofii Bytí a dar léčit ostatní. Pomohl velkému množství lidí. Byl mezi nimi např. i jeden z bývalých prezidentů Československa . Dokázal z vysokou úspěšností léčit rakovinu, což potvrdil při výzkumu uskutečněném v nemocnici ve Vimperku. V době jeho života ( zemřel r. 1992 ) byl daleko známější svými pracemi v cizině než u nás.

Ve fotogalerii se setkáte s  těmito osobnostmi

Fotogalerie: Češi urození duchem