Praha v obrazech

 

Praha je městem jehož název  vznikl ze slova Práh či podle některých z indického Pragaja- Déva. Vzniklo podle legend v době vlády kněžny Libuše nad majestátným tokem řeky Vltavy.

Prvním centrem se stal vrch Vyšehrad. Místo pohanského kultu a později  střetu pohanství s křesťanstvím. V 11. až 12. stol. zde sídlí i česká knížata. Později zde Karel IV zakládá chrám svatého Petra a Pavla.

Druhým centrem se stal vrch Žiži, rovněž kultovním místem starých Slovanů. Zde koncem 9 stol. z Levého Hradce přichází kníže Bořivoj a zřizuje zde první kostelík. V 10 stol. je zde  postavena rotunda sv. Víta s relikvii kterou si vyžádal sv. Václav od německého císaře Jindřicha. Ve 14 stol. zde zahajuje Karel IV stavbu katedrály sv. Víta, kterou řídí stavitel Petr Parléř. V 15 stol přichází do Prahy z Vídně habsburský císař Rudolf II. Proslulý milovník věd, esoteriky a umění pozývá do Prahy nejlepší učence tehdejší Evropy a vytváří velké umělecké a vědecké sbírky. Jeho vláda, ale končí tragicky. Snad ze zatrpklosti na konci svého života proklíná Čechy. Jakoby jeho kletba předurčila budoucí osudy Čech a Evropy na mnoho let do budoucnosti. Třicetiletá válka končí naděje na českou samostatnost a Praha přestává být centrem státu. Byl to až Masaryk, který jako první prezident nezávislé ČSR se usidluje v roce 1918 na pražském hradě.

Třetí a nejvyšší pražský kopec Petřín, sídlo hvězdárny, bludiště a rozhledny na svojí největší slávu ještě čeká.

V Praze žila řada významných vědeckých a kulturních osobností. Za Rudolfa II to byli významní astronomové Kepler a Brahe. Na konci 19 stol. studoval na Karlově univerzitě filozofii největší vědec za poslední staletí Nikola Tesla. Bádal a učil zde i Albert Einstein. Mimo jiné v Praze zformuloval svou Obecnou teorii relativity.

Ve fotogalerii si projdeme nejznámější místa Prahy. Vedle výše popsaných míst to bude Karlův most, Staroměstské náměstí-místo Orloje a také tragédie 21 českých pánů popravených roku 1621. Václavské náměstí- místo demonstrací za svobodu, Betlémská kaple - místo Husova kázání. Nakonec i jedno místo velice nenápadně ukryté uvnitř rušného pražského centra.

Fotogalerie: Praha v obrazech