Hledači pravdy

 

Cyklus hledání pravdy by jistě nebyl úplný, kdyby nepojednával o těch, kteří jejímu hledání zasvětili svůj život. 

První skupinu tvoří ti, kteří věnovali svůj život poznávání světa a odhalování tajemství přírody. Před staletími se nazývali alchymisté a hermetici a svůj původ odvozovali od pradávného zakladatele egyptské moudrosti Herma Trismegista. Dnes se  nazývají vědci a jinými prostředky se snaží o totéž.

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří by možná v testech IQ nedosáhli tak vysokých hodnot, ale často o to více je jejich srdce dovede k blízkosti  pravdy, kterou všichni zjevně, nebo vskrytu hledáme a po ní toužíme.

Své místo tu má i  skupina těch,  kterou nazvali Indové Avatary - přinašeče pravdy, lidi kteří byli u zrodu každé velké duchovní civilizace. 

Pohovořím nyní stručně o několika z nich kteří žili za poslední dva tisíce let a jsou součástí této fotogalerie.

 

Leonardo da Vinci  geniální malíř a umělec na jedné straně a geniální přírodovědec a konstruktér na straně druhé. Jeho obraz Mony Lisy je ztvárněním dvou cest a dvou tváři člověka. Té dobré i té zlé.

Johanes Kepler geniální matematik a astronom žijící v Praze nejen popsal pohyby planet kolem slunce. Věnoval se astrologii a po vzoru pythagorejců se snažil najít harmonii ve vesmíru. Tato snaha je obsažena i v názvu jeho díla Harmonia Mundi.

Isaac Newton, člověk na jehož přednášky na škole nikdo nechodil nebyl jen zakladatel klasické fyziky a objevitel zákonů pohybu a gravitace. Daleko více byl alchymistou, člověkem který pevně věřil v Boha a snažil se odhalit nejskrytější tajemství vesmíru.

Albert Einstein ač slavný díky objevům v mládí, se stal velkým vědcem až ve svém pokročilejším věku. Právě v závěru svého života si uvědomil, že odpovědný vědec nemůže zveřejnit vše co objeví v  době, kdy je každý vědecký poznatek okamžitě zneužit. Stal se tak z fyzika spíše bojovníkem za lidskost a mír. O jeho hlubokém filozofickém poznání hodně vypovídají i jeho četné  výroky, které jsou i součásti těchto stránek.

 Nikola Tesla byl asi největším vědcem 20 stol. Díky němu máme střídavý proud, televizi a mnoho jiných výdobytků moderní vědy. Podle názoru mnohých dokonce vyvinul i systém čerpání " volné energie" a bezdrátového přenosu energie na dálku, což nám může pomoci radikálně řešit největší ekologické problémy a úbytek zdrojů energetických surovin. Měl tak velkou fantazii, že všechny konstrukční návrhy si nejdříve  vytvořil a vyzkoušel ve své mysli a pak je zkonstruoval. V jeho rukopisech, náčrtcích a kresbách nejsou vůbec žádné chyby a opravy. Jako velký genius měl mnoho nepřátel, zejména pak Edisona, který brojil zejména proti jeho vynálezu střídavého proudu a snažil se prosadit svůj daleko méně technicky a ekonomicky výhodný stejnosměrný proud. Je paradoxem, že Edison je dnes známější než Tesla.

 

Svatý František z Assisi, muž který byl v mládí velice bohatý se vzdal všecho majetku a začal sloužit druhým.Tak miloval i nižší tvory, že i divoká a plachá zvířata přicházela k němu.

 Svatá Bernadetta byla prostá venkovská dívka, které se všichni smáli. Proto, že se nedokázala naučit ani jednoduchou modlitbu  nechtěli ji vzít do katechismu. Ve 14 letech v roce 1858 se jí zjevuje zjevuje krásná paní. Na její pokyn v Lurdech otevírá léčivý pramen, který dodnes přináší "zázračné" vyléčení mnoha lidem každý rok. Ještě jeden zázrak se váže k jejímu tělu. Mnoho let po její smrti je  stále neporušeno.

Matuš Lašut, obyčejný lesník měl podobný osud. Přesně 100 let po Lurdech se mu tatáž paní zjevuje v Turzovce. Je zatčen a střídavě je vláčen vězením, či psychiatrickou léčebnou. Je mu nabízena částka 3 milionu Kč pokud prohlásí, že si vše vymyslel. Zůstává věrný své pravdě a neprozrazuje ani proroctví o budoucnosti světa, které mu tato žena svěřila. 

Padre Pio, člověk který dokázal zbavit mnohé tělesných i dušeních potíži a postavil nemocnici. Muž který viděl do každého, měl stigmata, pár let nejedl a údajně byl viděn i na více než dvou místech najednou. Část života byl trnem v oku církvi a nesměl působit jako kněz. 30 let po smrti je jeho tělo stále neporušeno.

 Terezie Neumanová žijící v Německu kousek od naších hranic každý pátek krvácela z různých míst těla a přitom prožívala Kristovu křížovou cestu. I ona přes 20 let nejedla a neúnavně se snažila pomáhala druhým.

 

Do této skupiny jistě patří i tvář Ježíše z Turinského plátna, jehož příběh věrnosti pravdě každý zná a který inspiroval mnohé z těch které jsem výše zmínil. Patří zde, ale i český rodák Jozef Zezulka který jako léčitel či filozof také pomohl mnoha lidem.