Duchovní místa Země

 

Tak jako každá doba má svůj vliv, svůj vliv mají i místa na Zemi. Lidé již dávno poznali, že na jistých místech je možné se pravdě přiblížit snáz než jinde. Pociťovali zde větší přísun síly- energie a citem vnímali více harmonii a krásu přírody.  Začali je označovat jako místa síly, či místa posvátná a duchovní.

V pravěku zde konali různé posvátné obřady a stavěli obří kameny zvané menhiry, přemisťované občas  z velké dálky. V dalším historickém období je v některých případech nahradily obrovské stavby, z nichž nám nejbližší jsou gotické katedrály.

Tato díla vyjadřují nejen technickou zručnost našich předků. Ale jsou i důkazem hlubokého stupně jejich poznání řádu vesmíru..

Duchovní stavby a posvátná místa se nacházejí na všech světadílech. Jsou tak vyjádřením toho, že na každém místě země existovali v různých časech vyspělé duchovní kultury, a že není důvod aby jeden kout světa záviděl duchovní sílu koutům jiným.

 

V obrazové prezentaci tak vedle sebe můžete spatřit tajemná místa předkolumbovské Ameriky spojené s legendami o vyspělých bílých lidech, kteří je před mnoha tisíciletími postavili. Výkvěty kultury asijské, egyptské  či evropské..

Místo zde jistě mají i chrámy přírodní, které od pradávna budili posvátnou úctu obyvatel. Patří zde kopec Ururu v Austrálii, Adamova hora na Sri Lance s údajně první stopou člověka, posvátný tibetský Kailas- hora tvaru pyramidy kterou se pouze obchází ale na ní se nevystupuje i posvátná řeka Ganga v Indii. K těmto místům zcela jistě náleží i Český Říp, vyhaslý třetihorní vulkán ke kterému se váže nejen pověst o příchodu praotce Čecha.

 

 

Fotogalerie: Duchovní místa Země

https://www.vii.sk/video/prf0nfu6ia/dokument-tajemna-rec-katedral/