Práce studentů

 

  Následující práce jsou jistým namátkovým výběrem práce studentů. První dvě práce studenta zajímajícího se o hlubší základy ekonomie, by klidně mohla býti zveřejněna v prestižním ekonomickém tisku. První článek je seminární prací z předmětu Ekologie. Druhý je  esej" Jak se správně se zadlužit" a je  v ní mimo jiné zajímavé vyprávění o německé základní škole, kde strávil dva roky života. Tato esej zvítězila v soutěži prací na ekonomické fakultě slezské univerzity v Karviné. Ač tento  student navštěvuje teprve 2.roč., tak podle mého názoru  pochopil o chodu ekonomiky více, než mnohý dobře placený prestižní analytik v západním světě.  Třetí práci kterou trošku s úsměvem píše kající se ekologický hříšník je ukončena jeho přáním o zveřejnění svých myšlenek. Budiž mu tedy vyhověno.Čtvrtou práce je jakousi osobní vnitřní zpovědí mladé studentky hledající své místo v životě.

 Petr Bajnar

 

  Mé obavy z budoucnosti

  

Když se zamyslím, napadá mě, že se ochraně ŽP dnes věnuje mnohem více času než dříve. Lidé se začínají zamýšlet nad životem jinak, než pouze z materiální stránky. Zajímá je příroda a není jim jedno její poškozování. Mají obavy, v jakém stavu budou předávat Zemi svým potomkům a vnoučatům, a cítí se odpovědní, aby byl ten stav dobrý. V posledních letech v televizi běží pořady o ŽP, ve zprávách se řeší znečišťování jakéhokoliv druhu, apod. Tím, že se toto téma stává stále více a více sledovaným, začínají se věci pomalu obracet k lepšímu.

Asi jsem věčný optimista, protože věřím, že každý problém má i své řešení. Vesměs všechny problémy se dostavily, když lidstvo začalo používat ropu. Ropa je pro mne takový urychlovač dějin. Díky ní se věci jako plasty, obaly, palivo, stroje, cestování, války, krize a ostatní věci každodenní reality staly samozřejmostí. Bez ropy by si lidstvo muselo vystačit s papírem, plachtami, manuální prací, chozením a válkami a krizemi o něco jiného, území nebo zlato například, než o ropu. Jakmile lidstvo dotěží ropu, která asi ještě nějaký ten čas bude k mání, začne přecházet na obnovitelné zdroje. Větrné, vodní a solární energie nemají takový efekt jako ropa, ale plocha zeměkoule, kde jsou jen pouště a oceány je značná. Určitě problém s nedostatkem místa ještě není tak akutní. A technologie si s tímto přechodem hravě poradí. Už dnes je možné toto udělat, jen k tomu chybí ochota ropných gigantů. Až tedy dojde ropa, svět se znovu zpomalí, což mně osobně nijak nevadí. Vlastně už aby to tady bylo!

Tím, že ropy bude nedostatek, sníží se mezinárodní obchod a lidé už si nebudou kupovat salát vypěstovaný v Austrálii, když jim farmář odvedle prodá ten samý s mnohem méně konzervanty nutnými pro uchování poživatelnosti salátu během dlouhé cesty lodí nebo letadlem. A ještě navíc ušetří ten zbytek ropy a vzduch. Producenti si moc dobře spočítají, že posílat salát na druhou stranu zeměkoule, když jen doprava vyjde 5x dráž než zisk, který by ze salátu měli, není příliš moudré. Čína přestane chrlit své výrobky a zaplavovat jimi svět, začnou upadat obří korporace rozlezlé po celém světě. Na jejich místo se začnou tlačit místní malé a střední podniky. Přesně tak, jak tomu bylo dříve.

Snad se přestane vyplácet pravidlo spotřeby, kdy je lepší koupit novou věc, než opravit tu starou. Čili návrat ke zdravému selskému rozumu a ne tato potrhlá vládní politika mocností.

Prozatím je však pro mnoho lidí dobré, že státy dávají daňové úlevy, dotují zemědělce a producenty a dělají tyto potrhlé věci. Zachraňují tím pracovní místa desetitisícům, možná miliónům lidí, kteří by nemohli konkurovat zemím s levnou pracovní silou.

Avšak nic není zadarmo a v tomto případě se platí cena nejvyšší. Státy už nepatří občanům, vládám nebo snad králi. Stát patří těm, co půjčují prostředky na celou tuto mašinerii. Bankám. Situace je v takovém stavu, že hrozí krach Ameriky, rozpad a krach zemí EU včetně mnoha dalších zemí po celém světě. Státy jsou neoddlužitelné. Není možné tyto dluhy splatit, vždyť ani úroky nelze splatit, vlády končí své hospodaření v deficitu a dluh stále roste a roste. Zajímavé bude, až se nikdo neodhodlá půjčit státům žádné další peníze, až nekoupí jejich dluhopisy, nýbrž je začne prodávat! Co pak? Daň z příjmu z hrubé mzdy bude 70%? A i to by bylo málo! Dnešní peníze už nejsou peníze, je to jen měna. Není podložena vůbec ničím. Jsou to jen papírky a kovová kolečka. Nic víc.

Vlády tisknou stále víc a víc peněz, aby udrželi inflaci a vyhli se deflaci. Inflace je množství peněz v oběhu, a čím více jich bude, tím bude jejich hodnota nižší. Je to zákon vzácnosti z ekonomie, který platí stejně jako zákony přírodní. Inflace způsobila, že rohlík kdysi stál 0.50 Kč a dnes stojí už 2.5Kč. Rohlík je stále jen rohlík a má hodnotu rohlíku, to peníze hodnotu ztrácí. Rohlík 5x nezdražil. Omyl. To peníze 5x zlevnily. Inflace je v ČR tento rok (2010) měřena kolem 1.9%. Proto jestli máte peníze jen tak doma, ročně ztratíte 1.9% hodnoty vašich peněz. Za 5 let při nezměněné inflační míře už jste odevzdali takový desátek. To se to potom vyplatí šetřit, to ano. Banky dávají roční úrok kolem 2%, takže si nemyslete, že něco vyděláte, když uložíte peníze do banky.

míra inflace

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999

56,6%  11,1%  20,8%  10%     9,1%    8,8%    8,5%    10,7%  2,1%

(Jestli jste měli v roce 1991 1,000,000 Kč, jejich reálná hodnota ještě téhož roku klesla na méně než polovinu. Ztratit za rok více než 50% majetku je dost škaredá představa, a to žádná krize nebyla…)

Je smutné, že se tato gramotnost nevyučuje už na 1. stupni zš. Lidé by alespoň uměli přemýšlet sami a ne poslouchat experty v televizi. Neupadali by do dluhů způsobených půjčkami a možná by si nějaké ty penízky přeci jenom našetřili. Jediná cesta, jak uchránit své peníze před inflací (tzv. neviditelnou daní), je:

1) Investovat s ročním výnosem přesahující míru inflace roku (fondy, dluhopisy – tady ovšem opatrně, akcie a komodity)

2) Nakoupit nemovitosti a pozemky (Uložit do nich své jmění, ale nespoléhat se jen na kapitálové zhodnocení – nakup levno, prodej draho, ale také vytvořit tok peněz z nájmů – cashflow)

3) Nakoupit pravé peníze (zlato, stříbro)

4) Pořídit si brilianty

Tyto čtyři způsoby jsou jediným řešením, jak si počít v těchto nejistých dobách. Židé mají pravidlo o rozdělení majetku, které říká, že člověk má mít svůj majetek rozdělený tímto způsobem: 1/3 v nemovitostech a půdě, 1/3 ve zlatě a 1/3 v briliantech. Nemyslím si, že toto pravidlo mají jen tak, pro nic za nic. Mají jej proto, aby si chránili svůj majetek. Když vyhoří domy nebo vypukne válka a vyvlastní se pozemky, bude zlato a brilianty. Když někdo ukrade zlato anebo brilianty, domy a půdu neodnese.

Celý svět funguje na stejném principu, jako vždy fungoval. Platí pravidlo, že 80% majetku vlastní 20% populace. Někteří tvrdí, že je to už 90/10 a někteří se děsí, že by to v budoucnu mohlo být až 99/1. Lidé jsou stále stejní, ovládají je emoce jako všechny živé organismy, protože lidé jsou jen lidé. Nakonec si dovolím jeden citát z knihy Egypťan Sinuhet od Mika Waltariho, která patří mezi mé nejoblíbenější tituly.

,,Svět je v pořádku jen tehdy, když se bohatí stávají bohatšími a chudí chudšími. Tak to vždy bylo a tak to vždy bude, dokud je svět světem.‘‘

          Jiří Sulek, 2roč.

 

Jak se správně zadlužit

 

Jak se správně zadlužit

Dluh je jako oheň, je to dobrý pomocník, ale zároveň špatný pán …

Svou práci bych chtěl začít malým zamyšlením, jak je vlastně ono slovo dluh vnímáno. Všeobecně si dovolím tvrdit, že je přijímáno jako synonymum slova zlo. Už od mala jsou nám namlouvány určité předsudky a dogmata o tom, jak je nebezpečné podnikání, investování a zadlužování se. Tedy vše, co se liší od běžných rad typu choď do práce a šetři si. Jenže na dům se málokomu povede našetřit – možná na posledních deset let svého života. Proto těm, jejichž příjmy nejsou tak vysoké, nezbývá jiná možnost, než si na své sny půjčit. V poslední době se celý tento business velmi rozmohl, což způsobilo i celosvětovou finanční krizi, která byla zapříčiněna prodejem balíků pohledávek na finančních trzích. Samozřejmě vesměs šlo o pohledávky nesplatitelné, protože banky půjčovaly kde komu. Když si investoři uvědomili, že jsou to jen cáry papírů, a že sám papír má větší hodnotu než to, co je na něm napsáno, začaly odprodeje. Nikdo si však nedokázal představit, kdo všechno tyto papíry vlastnil. Byly to společnosti, jednotlivci, ale zároveň i státy. Právě ona nemocnost celého systému způsobila, že byly postiženy sektory, které by krize vůbec nemusela ovlivnit. Dnes se půjčky znovu rozmáhají, nicméně systém nebyl vyléčen. Mám obavu, že se ekonomika bude muset ještě srovnat, protože ty stejné problémy, které krizi způsobily, jsou stále zde. Možná potom se konečně dočkáme růstu opravdového růstu, a ne tomu ,,na oko‘‘. Toto jen nahrává do karet odpůrcům podnikání a dobrého zadlužení se, které je často házeno do jednoho pytle s půjčkámi špatného typu.

Dluhy se podle mne dělí na dvě skupiny – dobré a špatné. Špatný dluh je ten, jehož cíl je uspokojení nějaké zbytné potřeby. Každý člověk má jiné potřeby a pro každého jsou tak špatné dluhy něco jiného. Třeba ten, kdo chodí do práce pěšky, nepotřebuje nutně auto na dluh, protože je pro něj zbytné. Kdyby se však do práce nedalo dostat nijak jinak než autem, je to pro něj dobrý dluh koupit si jej, protože ježdění do té práce mu přináší peníze, které by jinak nevydělal, protože by do práce nedojížděl. Tyto dobré dluhy se také dají nazvat rentabilní dluhy, protože se s jejich požitím dají vydělat peníze, a to ideálně mnohonásobně vyšší než je dluh sám. Naopak špatné dluhy nic nepřináší, jen berou více – díky úroku věřiteli. Pro něj je úrok vlastně odměna za riskované peníze, které se mu nemusí vrátit. Stejný princip platí při vkladu do banky. Banka je vlastně taková půjčovna, která akumuluje kapitál a odměňuje toho, kdo do ní kapitál vloží, právě úrokem, jako kompenzaci případné ztráty při krachu banky. Tak to tedy alespoň fungovalo dříve, ne však už dnes. V dnešní době po hospodářské krizi, která probíhala v letech 2008 a 2009, vydala evropská unie nařízení, že do výše 50 000 EUR, či ekvivalent této částky v cizí měně, je vklad 100% pojištěn proti ztrátě státem. Proto nechápu, proč si někteří lidé stěžují na nízký úrok u bank, když je v dnešní době celý vklad pojištěn proti ztrátě státem? Žádná odměna za riskované peníze věřiteli tedy vůbec není na místě. Dnešní úroky jsou nastaveny tak, aby pokryly inflaci, což také ve většině případů dělají. Drobné rozdíly v úrokových sazbách je jen přetahovaná klientů. Málokdo má na účtu více než oněch 50 000 EUR. Lidé s účtem nad tento limit mají buď více účtů, kdo by to nechal ležet na jednom místě, že? Nebo své finance spravují aktivně a nenechají je jen tak zbytečně ležet v bance, když s jejich pomocí můžou vydělávat další peníze.

 

Dluhy tedy nejsou černé ani bílé, stejně jako většina věcí v životě jsou černobílé. Záleží na každém, jak je dokáže využít/zneužít. Někdo je bude vyzdvihovat, někdo zatracovat. Podle mne je lepší naučit se s dluhy žít a umět využít jejich potenciálu, zároveň si však být vědom rizika s nimi spjatým.

Půjčky už jsou tu hodně dlouho, a asi tady navždy budou. Hodně lidí kvůli nim přišlo o dost peněz i majetku. Zase ale šlo o nedostatečné plánování a odříkání si zbytných věcí. Můj kamarád dostal místo s poměrně slušným platem v jedné automobilce. Z Havířova to tam měl zhruba 40 min. autobusem. Jakmile začal dostávat plat, pořídil si byt, vybavení do bytu a auto. Samozřejmě vše na půjčku. Byla to právě doba začátku krize, někdy přelomem 2008/2009. V práci byl teprve krátce, a proto dostal spolu s ostatními nově najatými zaměstnanci výpověď. Najednou byl bez příjmu. Přišel o byt i o auto a nastěhoval se zpátky k rodičům. Teď se snaží zaplatit své dluhy a začít znovu. Naštěstí nevytloukal půjčku půjčkou, takže je na tom lépe než ti, kteří to tak dělali. Dostane se z toho, ale určitě to pro něj byla bolestná zkušenost, kterou by si nerad zopakoval. Tomu všemu se možná dalo předejít, ale kdo to mohl vědět? Ve školách nás o tomto světě nikdy neučili.

 

Když jsem chodil do školy v Německu, bylo to v osmé a deváté třídě, zrovna vrcholila krize. Naneštěstí jsem se ještě se světem ekonomiky, akcií a komodit příliš nekamarádil. Vlastně jsem o nich neměl ani ponětí. Tehdy se daly koupit akciové tituly ve SPADu doslova za babku, stejně jako ostatní akcie po celém světě. Dnes už je ta doba pryč, i když stále se ještě najdou někteří opozdilci a tituly, které teprve vzestup čeká. Ovšem ta největší příležitost je už v tahu, a to už celý rok. V Německu jsem mezi lidmi nepociťoval žádnou paniku či nervozitu, všichni se zdáli být klidní, asi neměli v trhu peníze. Vlastně si vůbec nepamatuji, že nějaká krize byla, což je hodně zvláštní. Zřejmě jsem musel být ke všemu slepý i hluchý zároveň, anebo už jsem to zapomněl – jo, to bude asi ono.

Co jsem však nezapomněl, byly hodiny matematiky. Ano, i přes tu němčinu a učitelku, která neuměla slovo anglicky jsem se pomocí slovníku propracovával texty učebnice, až na tu biologie, to fakt nešlo, a začínal jsem pomalu rozumět, co v té matematice vlastně počítají. S ničím takovým jsem se nikdy předtím nesetkal. Oni počítali věci jako úrok (zinsen), úrokovou sazbu (zinsatzt), tedy věci ohledně bank a zhodnocování prostředků. Učí je věci, které jsou vážně zapotřebí do reálného světa a každodenní reality a to už na základce. To však nebyl konec, po matematice v osmé třídě mi příští rok přibyl naprosto fantastický předmět - Wirtschaft (překladem ekonomika), ale už na základní škole. Učili jsme se základní vztahy v ekonomice, mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mnoho dalších věcí. Dějepis nebyl zaměřený na biflování letopočtů a dat, nýbrž na politické vztahy a ekonomiku. Asi nejvíc si pamatuji, když jsme probírali francouzskou revoluci, sestavení vlády – takzvané tři stavy. Jak se měnila jejich moc a vážnost. Co vše bylo potřeba ke stavbě Versailles, náklady na práci a zatížení celé země s tím spjaté. Tedy vše z ekonomického pohledu. Za celou tu dobu jsem, jestli si to dobře pamatuji, musel znát pouze 2 letopočty. Objevení Ameriky Kolumbem a dobytí pevnosti Bastila, potažmo začátek velké francouzské revoluce. Ještě tu byla 1. a 2. sv. válka, jejíž data jsem věděl jako jeden z mála. Prý se podrobněji probírá až v desáté třídě, což už jsem byl zpět tady na střední. Určitě by bylo zajímavé tam zůstat a poslechnout si tu látku.

Tedy když to tak porovnávám, vzdělání finanční, či ekonomické se na našich školách velmi, velmi podceňuje. Možná zavedení tohoto učiva třeba v občanské nauce nebo částečně v matematice by pomohlo snížit zadluženost mladých lidí. Kdo jiný je má naučit počítat úroky než škola, když to jejich rodiče nemohli poznat. Oni byli svědky kampeliček a 100% výnosů u bank a ví, jak to končí, takže mají ze znaku (%) přirozený respekt. Avšak tohle mladší generace nikdy nezažila a neviděla reálné příklady, proto to vůbec nezná a ani znát nemůže. Neví, že dluhy, které si dělá, jsou zrovna ty, které pálí jako oheň. A dokud se nespálí, neuvědomí si to. Ono vzít si hypotéku třeba na 20 let je dost riskantní. Kdo ví co bude za 20 let? Někdy tato doba stačí k utvoření úplně nových vlád nebo dokonce nových zemí. Kdo si může být jistý, že firma, která jej zaměstnává, bude stále fungovat? To je skoro nemožné. Dnešní svět se mění velmi rychle a udělat takovéto rozhodnutí chce vážně odvahu, nebo naprostý nerozum. Přitom stačí alespoň tolik se nepředlužovat a nezatěžovat svůj rozpočet, ideálně si vytvořit takový finanční airbag, který v případě nehody poslouží jako ochrana. Stačí vyhradit si prostředky pro hypotetickou situaci ztráty veškerého příjmu po dobu šesti měsíců, která pokryje veškeré náklady domácnosti. Ideálně ve výši oněch šesti měsíčních příjmů. Půl roku je dost dlouhá doba pro nalezení nového zaměstnání a tento airbag nás uchrání před ztrátou případné nemovitosti, či vozidla, které by banka jinak zabavila. Kdo dnes takovouto ochranu má? Mám obavu, že bych je napočítal na prstech jedné ruky.

 

Brát si půjčku vyžaduje přípravu a řádné promyšlení, nelze jednat impulzivně a bez rozmyslu. To pak špatně končí. Je třeba si promyslet výši splátek a celkový úrok, o který vlastně onu věc přeplatíme, a jak dlouho budeme splácet. Jak moc to zatíží nás rozpočet, a zda tu věc opravdu potřebujeme hned. Dobré dluhy jsou pomocí a jsou naší investicí do budoucna. Například vzdělání, díky kterému získáme vyšší kvalifikaci a tím pádem lepší místo s vyšším platem. Pro podnikatele je pak velmi důležitá půjčka na rozjezd podnikání. Tento druh dluhu je v pořádku, protože má své opodstatnění a v budoucnu přinese zkvalitnění našeho života. Dluh nesmí být zneužívám pro okamžité uspokojení ve formě dovolené, nového nábytku, či jiné věci, která není akutní a neohrožuje chod domácnosti. Samozřejmě když se někomu pokazí pračka, musí si koupit novou. Výše splátek u tohoto výrobků určitě nebude dosahovat výše splátek hypotéky či auta. Ale i přesto by se měla domácnost uskromnit a nekupovat to nejdražší, co na trhu je, ale spokojit se s levnějším, leč dostatečně kvalitním výrobkem. Nedomnívám se, že by se takový nenašel.

 

Dluhy jsou součástí našeho každodenního života, inzerce na ně se objevují ve všech médiích. Někdy není problém narazit ve vysílání komerční televize na tři reklamy propagující půjčky během jedné reklamní pauzy. Asi nejvíc mě pobavila reklama od jedné firmy poskytující půjčky. Byl tam mladý pár, který zrovna sháněl kočárek pro své děťátko. ,,Naštěstí jsme zavolali Annu, naši obchodní zástupkyni, říká čerstvá babička, a ta nám s tím pomohla.“ Já teda nevím, ale většina párů, co znám, věděla o nutnosti koupit si kočárek minimálně s půlročním předstihem. A nemusela si na něj brát půjčku.

Tomuhle říkám plánování budoucnosti v praxi. Už se těším, až si ten malý bude přát pod stromeček nové kolo, kdy o tom soustavičně mluví už od května. Ne, rodiče, místo toho, aby si na to kolo odkládali peníze bokem, radši 23.12 z obchoďáku zavolají Anně, ať přijede a na kolo jim půjčí. Ta jim připraví nádherný nejlépe 24 – měsíční splátkový kalendář, aby jim vyšla vstříc. O kolik (%) pár kolo díky úroku přeplatí, už si nespočítá.

Ono možná by to chtělo začít místo exponencionálních a logaritmických nerovnic a rovnic začít v matematice učit, jak si spočítat úrok, a co že to vlastně je. V češtině se tolik nevěnovat určování vidů, tříd, vzorů a životností/neživotností některých slov na úkor toho, co vlastně v onom textu píšou, jak to myslí, a co že to vlastně podepisuji. Stačí zadat text a chtít po studentech, aby z něj vyvodili závěry, které sepíšou na papír. Stejně se to dá dělat i u knih. Pro věci, které se v českém jazyce učí, jsem zatím našel uplatnění jen při písemkách. Nemám v plánu být jazykovědec nebo češtinář, což jsou jediná povolání, pro které mi to přijde užitečné. Neříkám, že jsou zbytečná, to ne, jen je přece nebude dělat většina populace, ne? Jsem studentem obchodní akademie a pravděpodobně v tomto oboru zůstanu, nijak netoužím studovat krásy jazyka českého. Četba mě ovšem baví, ale technická analýza textu nikoliv. Radši studuji kontext a skryté myšlenky nebo přirovnání, než hledání shodného přívlastku ve větě.

Podle mě je potřebné hlubší zamyšlení, co vlastně stát chce. Jestli chce mít občany znalé rodného jazyka, schopné analýzy každé věty a slova, či nezadlužené a šťastné občany, kteří si budou schopni uhlídat svůj domácí rozpočet. Možná by stálo za pokus jej trochu obnovit a přizpůsobit dnešní době.

 Jiří Sulek, 2roč.

 

 

Můj vztah k přírodě

 

 Vztah k přírodě je velice důležitý, protože určitě nechceme dýchat zkažený vzduch způsobený oxidem uhelnatým (CO) a dalšími škodlivými látkami, které neškodí jen nám, ale celé krajině. Dokážete si představit, jaký by byl svět bez odpadků, inverzí a další havěti? Jestli ne, podívejte se do chráněných rezervací a určitě mi dáte za pravdu, že život by byl hned lepší. Proto by jsme se měli všichni zamyslet a trochu uznat že je to svatá pravda. Samozřejmě že tohle mluvení do duše vnucuju sobě do hlavy a určitě se s tím budu snažit něco dělat.

   Ale teď už abych přešel k tématu. Můj vztah k přírodě je velmi špatný a nepříznivý. Lidi co jsou okolo mě, tak by teď mohli říct, že to je svatá pravda. Určitě to není dobré a když si to shrnu dohromady tak je mi z toho špatně. Je to určitě způsobené okolním vlivem na moji psychiku. Ale určitě to nemůžu všechno svádět na okolní vlivy. Určitě to znáte: odhazování odpadků, nedopalků od cigaret, kouření na veřejnosti atd. Samozřejmě taky nesmím zapomenout na večerní táboráky v lese. Jednou se mi to málem vymstilo, když  po letním táboráku málem shořel les. Naštěstí jsme to uhasili v menší skupině lidí přibližně 15 lidí J. Ale určitě se každý něčím takovým provinil, takže mě prosím nesuďte. Určitě se to budu snažit vyřadit z mého životního harmonogramu.

   Jak jsem říkal už na začátku, všichni by se měli probrat a začít nad tím uvažovat. Samozřejmě, nemůžou za to jen lidi, ale také velké firmy, které vypouští škodliviny do ovzduší a vyhazují nebezpečný odpad do okolí. Všichni lidé by měli myslet nato, jak naše ( už teď zdevastovaná) planeta bude vypadat přibližně za 100 let. Mnozí určitě řeknou „to už tu nebudu“ ale není to pravda. U hochů to bude nejrychlejší a nejsilnější spermie a u dívek zdatné vajíčko.

   Proto by si měli všichni představit jak bude naše příroda vypadat a jak v ní budou žít naše děti. Zvířata které vidíme běžně budou už vidět jen formou obrázků. Na svoje děti nedá nikdo dopustit a proto by měli zvážit chování už teď, aby se ta příroda trochu vzpamatovala. Doufám žen touhle slohovou prací aspoň několika lidem promluvím do duše a neskončí jen u pana profesora Bajnara J. To by už asi bylo skoro vše protože mě už nic nenapadá J.

Ps: nebojte pane učiteli, taky se budu chovat líp k přírodě než do teď

      Tomáš Owczarzy, 2 roč.

 

Můj strach z budoucnosti

  

 Tohle téma jsem si vybrala, protože mě velice zaujalo. 

A je to tu zas. Jako každý den. Moje obvyklá, melancholická nálada.

Zase se nemám nejlíp. Je vcelku zvláštní, že to není kvůli tomu, že mi to zrovna dvakrát nevychází ve škole, ale mám se špatně protože se bojím.

Bojím budoucnosti.

Nemyslím budoucnost světa - vážně se nebojím toho že se nějakej zatoulanej asteroid srazí se zemí a bude konec. Ani budoucnost ve stylu

 - co já si počnu až budu dospělá? Budu mít práci, vlastní byt ? Ne.

Bojím se blízké budoucnosti. Respektive mého rozhodnutí do budoucnosti.

V mém životě byl jeden velice důležitý moment. Vztah s jedním Někým. Je to tak zvláštní když se to jen říká,ale pomyslet na to mě ubíjí…

Po tomhle dvouletém vztahu byla vcelku dlouhá pauza. A asi tři měsíce po tom, co tenhle vztah kvůli mojí chybě skončil, jsem se začala

cítit hodně osamělá. Teda to jsem se cítila i předtím, ale tohle byl jiný pocit. Chtěla jsem něco bezhlavě risknout, a to jsem taky udělala.

Nedopadlo to dobře. Nedopadlo to vůbec dobře. Ale mám pocit nebo spíše potřebu to udělat znova, ale problém je v tom, že bych tím ztratila i tu minimální možnost komunikace s tím člověkem, který měl v mém životě opravdu velký vliv...

Ach jo, zas se snažím mluvit mlhavě a vůbec mi to nejde.

Asi mi nikdy nikdo neporozumí na tolik co bych potřebovala.

        studentka 2.roč.