Záhada! Slovenka zničehonic VZPLÁLA A ZEMŘELA

17.04.2011 10:31

 Na Slovensku zaznamenali případ tzv. samovznícení  https://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/zahada-slovenka-znicehonic-vzplala-a-zemrela.html

 

Komentář: Na světě je zdokumentováno přes 50 takových případů. Jejich charakteristika ukazuje, že se nejedná o klasický oheň jak ho známe. Vypovídá o tom nepoškozenost okolí. Jedná se tedy opět jeden z jevů, který ukazuje na omezenost současného vědeckého poznání. Prohlášení vědeckých skeptiků, že takový jev neexistuje, protože tělo s 60% vody nemůže samo vzplanout je sice hezké, ale je v rozporu s pozorovanými případy.

Skeptici by konečně se měli snažit tyto jevy vysvětlit a ne je pouze popírat, pokud odporují jejich obrazu světa.