Rychlost světla překonána

23.09.2011 12:03

 

Agentury přinesli zprávu o tom, že fyzici objevili částici, neutrino rychlejší než světlo.
Bohužel přírodní věda a fyzika se v posledních staletích stala často tím, co křesťanství ve středověku. Ač se tváří jako kritické zkoumání světa, řídí se mnohdy dogmaty. A pokud jsou zpochybněny,  jsou  nejrůznějším způsobem složitě interpretována, aby nenarušila platná dogmata, tak jak jak to je u níže uvedených experimentů.
Jednou z těchto dogmat je i hraniční rychlost světla ve vesmíru. Zcela nevědecky bych si zafantazíroval, že sám Einstein tuto svou myšlenku na konci života zpochybnil, kdy  možná nakonec dospěl k jednotné teorii pole, ale svůj objev zamlčel, neboť si uvědomil riziko zneužití tohoto poznání po anabázi s jadernou bombou. Tipl bych si, že to byli právě poslední léta jeho života, kdy dosáhl nejúžasnějších objevů, zatímco pro okolí byl stále větším podivínem.
Jinak jsou to vědecké experimenty, které jednoznačně ukazují, že komunikace ve vesmíru probíhá nadsvětelnou rychlostí. Je to tzv. Einstein-Podolski-Rose experiment. Je to tzv. tunelový jev. Jsou to jevy při kterých samotné elektromagnetické vlnění zvyšuje rychlost průchodem zúžené skleněné trubice a další děje.
V neposlední řadě jsou  výpočty vycházející ze samotné obecné teorie relativity, předpovídají možnost dosažení nadsvětelné rychlosti, či cestování časem prostřednictvím ovlivnění časoprostoru silovým polem.
Takže bez ohledu na tom, zda je experiment chybou, žádné finální omezení rychlosti světla zde není.
Je to jen omezení dílčí, které lze obejít. Je to jako zdi našeho domu které nelze překonat, pokud nepoužijeme dveře, které omezenost tohoto prostoru překoná. Teorie relativity je tak platná jako klasická mechanika či eukleidova geometrie. Platí, ale omezeně.
Einstein v reakci na tehdejší interpretaci kvantové teorie jako popisu světa založeném na náhodě a pravděpodobnosti řekl "Bůh nehraje v kostky". Řekl bych že by souhlasi i s větou " Bůh je nekonečný, nemá žádná omezení, ani hranice". Řekl bych, že to platí i o hranici rychlosti světla