Rozloha mořského ledu v Arktidě na minimu

20.09.2011 08:58

viz. https://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011090004

Komentář: V současné době se množí hlasy zpochybňující globální oteplování. Vesměs se opírají o chladné projevy počasí, se kterými se v různé podobě setkáváme. Jsou, ale jasné indicie, které dokazují postupné oteplování. Vedle tání horských ledovců je to i rozloha ledu v Arktických oblastech.