O politické situaci nejen v ČR

25.02.2011 09:40

 

 Tímto článkem reaguji na prosbu jednoho čtenáře mých stránek o napsání úvahy na téma Politická situace v ČR. Článek začnu příběhem.

 

Příběh nezaměstnaného

30 letý známý se ocitl bez práce, ne vlastní vinou. Pět měsíců bral podporu na úřadu práce. Práci nenašel, ani mu na úřadu žádnou nenabídli. Po vypršení podpory šel na sociální úřad žádat o dávku v hmotné nouzi činící cca 3000Kč měsíčně, protože jiný příjem neměl. Na úřadě mu předali asi 6 formulářů které musel vyplnit s údaji např. o rozměrech svého bytu a dalších věcech. Po podepsání žádosti mu přišla domů přepadová kontrola z příslušného úřadu. V jeho domě byla jeho maminka mající trvalý pobyt jinde. Vysvětlili mu, že žádost se posuzuje i s ohledem na to, jestli v dané době někdo u něj v domě přebývá, podrobili  matku syna výslechu jak často syna navštěvuje. Mimo jiné  mu bylo sděleno, že podobně by vyslýchali, kdyby u něho byla doma i jeho milenku . Po odchodu navštívili ještě sousedy a ptali se jich jak  často dotyčná žena syna doma navštěvuje. Po návštěvě sociálního úřadu bylo známému řečeno, že sociální úřad navštíví matku v místě trvalého bydliště s tím, že opět  provede výslech jejich sousedů a neoficiálně mu oznámili, že pokud si nebudou jisti jejím pobytem, budou prohledávat i její skříně s osobními věcmi, aby zjistili jestli tam skutečně stále bydlí. Známý už toho měl dost a  vzhledem k tomu, že se mu podařilo najít ve stejné chvíli zaměstnání, svojí žádost raději stáhl, než by se dál nechal on a jeho rodina ponižovat úřady.  Mnozí jiní to štěstí  nemají. Brzy se situace pro nezaměstnané ještě ztíží. Vizhttps://aktualne.centrum.cz/finance/rodina/clanek.phtml?id=690683- podle p. Drábka se o takové lidi bude muset brzy postarat třeba bývalá manželka nebo manžel. Ani rozvod jím nepomůže.

 

O úloze státu

Mnohý z čtenářů teď může říci, že stát musí šetřit každou žádost o příspěvek, aby zabránil zneužívaní dávek. To je jistě pravda, ale způsob praktikovaný u nás je naprosto ponižující. Místo toho, aby společnost člověku v nouzi  podala pomocnou ruku, ještě ho kopne  tzv. sociálním šetřením. Aby mohl dostat vůbec nějaké peníze, zbaví ho  lidské důstojnosti.

Myslím si, že jedním z úkolů státu vedle zajištění bezpečnosti, vzdělání a zdravotní péče by mělo být umožnění seberealizace člověka formou práce pro společnost.

Myslím si, že práci by mněl dostat každý pokud pracovat chce. Domnívám se, že možností je celá řada. Úklid, péče o staré lidi, úpravy a dozory na dětských hřištích, hlídání nehlídaných parkovišť atd. Myslím, že zároveň každý by měl mít nárok alespoň na minimální mzdu a nejen na směšných několik stovek Kč za  mnoho hodin veřejně prospěšných prací, jak je tomu nyní..

Stát jistě není dojná kráva a ten kdo by práci nepřijal, nejen že by přišel o nárok na sociální dávky, ale zároveň by si musel platit i zdravotní pojištění. Tím by se zabránilo zneužívaní sociálního systému.

 

Kde na to vzít?

Tento spravedlivější systém, ale vláda nezavede. Proč? Protože se domnívá, že by stál více než dosavadní. Raději zaplatí nezaměstnanému zdravotní pojištění a občas neoprávněně vyplatí sociální dávky, než by je vzala všem a zároveň všem nabídla práci.  Bude hovořit o zneužívání dávek, aby vzbudila dojem, že nezaměstnaní vlastně jen nechtějí pracovat ( u části nezaměstnaných je to jistě pravda ), ale zároveň těm co chtějí pracovat a práci nenajdou ji nenabídne a bude je šikanovat všemi způsoby, aby pokud možno žádné peníze nedostali. Prácechtiví nezaměstnaní neumějí vytvořit na vládu tlak jako lékaři ( tím neříkám, že lékaři si peníze nezaslouží ) a tak vláda nebude investovat do zřízení pracovních příležitosti pro ně. Šetří se prostě na těch, co nekřičí.

A jak je to s těmi penězi? Těch by jistě bylo dost pro všechny. To by, ale se nesměli ztrácet jak se děje dosud. Předražená každá druhá státní zakázka, obrovské bankovní finanční přesuny do zahraničí, rozkrádání majetku. To vše způsobilo, že ze státu s nulovým dluhem jsme se za 20 let vyšvihli k obrovskému dluhu který i přes úsporná opatření stále narůstá.

 

Kdo je zodpovědný za stav společnosti?

Zodpovědnost za tento stav jistě padá na vládu. Ale padá i na každého z nás. Naše sobectví, nezájem a lhostejnost to dovolilo. Jak hodnotíme lidi v těžké sociální situaci ? Často slyším od mnohých pohrdavé označení socka pro ty méně úspěšné. Stále mnozí žijí v iluzi, že jím se to nemůže stát. Že oni jsou přece ti schopní, že přece oni vždy práci seženou.

Vidíme nespokojenost mnoha zaměstnanců. Existuje jedna poučka pro ty co se učí vládnout. Zní   Rozděl a panuj“. To se daří nyní vládě docela dobře. Zdravotní sestry jsou naštvaní na lékaře, jiná skupina zaměstnanců na skupiny jiné atd.

 

 

Podstata současné "demokracie" 

Současný systém nazýváme demokracií. Ve skutečnosti je to vláda peněz. Protože moc má ten kdo má peníze. Tak to platí vlastně všude na světě, tím více v USA, EU a ČR.

Bohatí finančníci tak nejprve zaplatí předvolební kampaň a přízeň médií  těm, co se zaváží splnit jejich přání. Když jsou tito zvoleni, přijímají takové zákony, které těmto kruhům vyhovují, často na úkor prostého občana. Vlády jsou tak pouhou loutkou v rukou lobbystických skupin, tvořených nadnárodními korporacemi, které drží moc skutečnou. Tyto skupiny neustále raketově bohatnou tím, že vytvořily politiku tisknutí nekrytých peněz. Je to vlastně důmyslná grandiózní krádež naspořených peněz občanů, vedoucí k inflaci, zvyšování cen, daní a omezování výhod sociálního státu.

Jindy se zase  postarají o potlačení mnohých nových ekologických  technologií, které by znamenaly pokles přijmu ropných koncernů v případě, že budou zavedeny do praxe.

 

 Budoucnost ?

Naší budoucnost již dost možná můžeme spatřit v ulicích arabských měst. V rozvojových zemích jsou dopady současného politicko-ekonomického systému na obyvatele nejtěžší. Pod vlivem růstu cen potravin a tyranie místních vládců podporovaných západem se lidé vzbouřili a režimy se kácí jak domeček z karet.

Mocní jsou chytří, ale podcenili jedno- moc ulice. Ve své povýšenosti uvěřili, že lidi mohou balamutit a okrádat do nekonečna, že jsou to jen ovce které si nechají vše líbit. Před odhodlaným davem lidí jsou ale nakonec bezmocní.

Myslím si, že k podobnému vývoji může dojít i u nás. Politická a ekonomická situace se bude zhoršovat. Poroste arogantnost politiků, nezaměstnanost, daně,  omezí se bezplatná lékařská péče, zhorší se bezpečnost, protože policie nebude mít na benzín do svých aut  atd. Možná se zhroutí americký finanční systém, možná zbankrotuje i řada zemí Evropy a euro.

Lidé nakonec vyjdou do ulic a systém se zhroutí. Je otázkou, jak dlouho potom bude trvat tápání, než se vytvoří základ nového smysluplného ekonomického a politického systému.

 

Jedno je jisté. Žádná revoluce nepovede k lepšímu světu, dokud své sobectví nevyrovná většina občanů altruismem. Nejen já jsem v tomto velkým optimistou. Všichni velcí proroci předpovídali již před mnoha staletími tuto dobu, jako dobu velké krize. Všichni se shodovali v tom, že jí nakonec, i když s bolestmi úspěšně překonáme. Vstoupíme do krásné doby míru a vzájemné solidarity charakterizované nastupujícím vlivem znamení vodnáře.

.