Moudrost Toltéků

20.09.2011 09:06

Lidstvu byly dány mnohé pravdy. Můžeme se s nimi setkat v různých kulturách a písmech. Jednou z těchto prastarých kultur představují indiánské kultury Toltéků. V průběhu tisíciletí degenerovali a vytvořili mnoho zla ( lidské oběti ), které nakonec vedly k pádu této civilizace.

Přesto ale, se uchovali mnohé moudrosti této starověké kultury přenášené z generace na generaci. Jsou aktuální zvlášť v dnešní době, kdy jsme se přes velký vědecký pokrok nejvíce  vzdálili poznání toho proč žijeme a v čem spočívá skutečné lidské štěstí.

Pokusem nahlédnout do tohoto stylu myšlení je kniha, jež je avizována zde https://www.osud.cz/toltecke-moudrosti-zivot-je-sen-0.

Osobité ztvárnění Toltécké moudrosti je i divadelní představní známého herce Jaroslava Duška https://www.youtube.com/watch?v=rXRyJkHAIAk