Lidská přirozenost a sexuální úchylky

17.07.2011 10:26

V nedávné době mně jeden z diskutujících požádal o sepsání článku na téma příčin nejrůznějších sexuálních úchylek. 

Domnívám se, že původ je ve ztrátě naší přirozenosti. Ztratili jsme kontakt s jádrem svého Bytí, ztratili jsme kontakt s přírodou, s druhými.

Stále více některým přestal stačit přirozený způsob lidského životního  naplňování a hledal způsoby náhradní. Je to jako když se díváte na akční filmy, začínají vás nudit a vy proto vyhledáváte stále víc a víc krvavější scény. 

Domnívám se, že mnoho našich sklonů má původ v minulých životech. Byla tady řada civilizací např. civilizace Římská, která se doslova vyžívaly v dekadentních způsobech chování. Tyto zvyky se u některých lidí projevují i v rámci tohoto života. 

Homosexualita podle mého názoru může být dvojí původ. Často je to indukovaná sexualita související ze ztrátou přirozených rolí muže a ženy. Žena se dnes častěji než dříve chová jako muž a naopak. Dalším důvodem může být to, že člověk z výukových důvodů rodí se střídavě rodí jako muž a ženy. Někdy si tento vzor přenese do dalšího života, kdy má opačné pohlaví což vede v krajním případě až k známým žádostem o změnu pohlaví. 

Zajímavé jsou takové ty sodo-maso úchylky. Je známo, že sodo-maso salóny často navštěvují lidé úspěšní a bohatí navenek normální. Je zajímavé jak hluboko je v nás zakořeněna potřeba sám sebe bičovat a zraňovat i když ne vyloženě tímto způsobem.  

Řada poruch může být i blízká schizofrenii. Někteří pedofilové, či jiní sexuální násilníci o hovoří o nutkání něco takového provést a nedostatku vlastní vůle tomu zabránit. Může to být i tím, že jsou pod vlivem určitých beztělných duchovních forem, které je takto obtěžují. Četl jsem příběh jednoho takového člověka, který se obrátil na psychoterapeuta a který  si  v hypnóze  rozpomenul na jeden svůj minulý život indiánského mága, kdy magickým obřadem stvořil určitou duchovní formu s cílem dosáhnutí moci.( jakéhosi duchovního golema ). Ten se mu, ale vymkl kontrole a dokonce i v tomto životě svého tvůrce trýzní nabádáním k hrůzným násilným činnostem, čemuž se jen obtížně brání.