Kumránské svitky aneb Ježíš trochu jinak

12.07.2011 10:21

 https://www.cez-okno.net/clanok/nauka/kumranske-svitky

https://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100001

 

Komentář: Až téměř do poloviny 20 stol. byla jediným pramenem o Ježíšově učení Bible. V polovině 20 stol. bylo však objeveno několik nálezů ze svitky z Ježíšových dob. Nejznámnější jsou tzv. Kumránské svitky.  Část z nich obsahuje tzv. apokryfní evangelia. Je jich celá řada. Odkazy na dva texty jsou uvedeny zde. Tyto texty se do Bible nedostaly, protože odporovaly názorům vládnoucích církevních představitelů okolo 4 až 5 stol., kdy se definitivně vytvářel Biblický kánon. Katolická církev byla jen jedním z proudů raného křestanství a nad ostatními zvítězila hlavně proto, že po roce 313 se spojila s vládnoucí Římskou mocí.