Kontrolní otázky

07.11.2010 09:13

 Fyzika

Mechanika

1. Znalost vztahů pro výpočet a jednotek základních fyzikálních veličin : rychlosti, zrychlení, tíhy tělesa, mechanické práce, výkonu, účinnosti stroje, tlaku v tekutině

 

2. Formujte tři Newtonovy pohybové zákony

 

3. Proč musí cyklista či auto zpomalit v zatáčce ?

 

4. Na čem závisí třecí síly, jak je lze v praxi snížit?

 

5. Jaké druhy energie znáte ? Jaká je jednotka energie ?

 

6. Jaký je princip rovnováhy na páce ?

 

7. Můžete si lehnout na lože z hřebíku, aniž by jste se nezranili i vy ? Pokud ano za jakých podmínek?

 

8. Co říká Pascalův zákon a jaké má praktické využití.

 

9. Na čem závisí hydrostatický a atmosférický tlak. Jakou změnu počasí očekáváme při náhlém poklesu atmosférického tlaku?

 

10. Na jakém fyzikálním principu létají balóny, jak lze regulovat výšku letu?

 

11. Jaký je fyzikální princip letu letadel?

 

12. Co je to viskozita, seřaď vzestupně látky podle viskozity : studený olej, med, voda, horký olej