Fyzici objevili částici rychlejší než světlo

23.09.2011 08:48

viz. https://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/einsteinova-teorie-v-nesnazich-ohrozuji-ji-castice-rychlejsi-svetla_212865.html

Komentář: Když se objekt potvrdí, padne mnoha leté vědecké dogma, že nic se nemůže pohybovat rychleji světlo. Nic méně existují i popisy jevů, které ukazují, že i rychlosti samotných elektromagnetických vln nemusí být konstantní. Hlavní proud vědy tyto výsledky, ale spíše přijímal mlčením.

Rychlost světa je možné překonat i změnou časoprostoru působením silového pole a tak i cestovat mezi hvězdami. Rovněž jevy jako telepatie nejsou omezeny rychlostí světla.