Tajemno světa

 

Svět je plný záhad a zázraků. Když ho naplno studujeme nakonec zjišťujeme, že vlastně nic není běžné a normální, i když se nám to z počátku tak jeví. 

Nakonec i touto cestou poznáváme, že svět je mnohem více než vidíme našimi smysly. Tedy, že vedle reality hmotné je stejně reálný i svět duchovní. Že život je mnohém větším a tajemnějším  fenoménem než jak ho známe z hodin klasické biologie  či  fyziky a chemie. Že jej nelze spojovat jen ze světem hmoty, ale že organický život ve hmotě je jen jednou z jeho forem.

 

Fotogalerie začíná archeologickými nálezy nehodícími se k současnému obrazu historie. Např. na prastarých kamenech nalezených v Peruánské Ice lze spatřit vyryté obrazy člověka spolu s dinosaury, mapy s jinými kontinenty než známe dnes a chirurgické operace lebky.

Fotogalerie  pokračuje zajímavými a neobvyklými atmosférickými útvary, které lze občas spatřit na obloze.

Pokračují obrazem UFO na obloze, a obrazci v obilí vznikající každoročně na různých místech světa dosud nevysvětleným  způsobem. Jejich výzkum prokázal molekulární změny v obilných stoncích, anomálie v magnetickém poli a zvýšenou radioaktivitu. Obrazce většinou vznikají v noci. Občas jsou vidět před jejich vznikem nad polem jasně svíticí koule. Část obrazců vytvářejí padělatelé, ty ale nevykazují kvalitu a anomálie pravých obrazců.

Záhadami je opředena planeta Mars. Nejen, že zde kdysi prokazatelně tekla voda a byl pravděpodobně život, ale od jisté doby některá ze sond záhadně ztratí spojení se zemí. Jiná pak je záhadně očištěna od prachu a občas pořídí zajímavý snímek. Záhadný je i náš Měsíc. Občas tam lze spatřit zvláštní záblesky.

Dále uvidíte záběry často velice strukturovaných energetických projevů duchovních světů, neviditelných lidským zrakem. Nejkrásnější fotkou z tohoto ranku duchovních fotografií je fotka  z Řípu, kde světelný kruh je propojen příčkou strukturovanou v podobě šroubovice. Uvidíte i fotku ducha z jednoho pražského údolí.

Je zde i fotka stigmat krvácející Terezie Neumanové a fotografie energie vyzařované z ruky člověka ( aury ) vzniklé technikou tzv. Kirlianovy fotografie.

Nechybí zde ani fotka Turinského plátna s negativní fotografii lidské bytosti, která podle nejnovějších výzkumu nese stopy lidské krve skupiny AB a prodělala ukřižováni před cca 2000 lety přesně podle Biblického popisu. Na plátně se nachází i  zbytky pylu rostoucího pouze v Izraeli s otiskem římské mince oné doby.

Je zde i fotka léčitele s "průhlednou rukou" při práci.

Fotogalerie: tajemno světa