Úvaha nejen o světle

03.07.2011 10:43

 K napsání tohoto článku mně inspirovali čtyři fotografie, které jsem dostal na požádání od svého kamaráda a které jsou ve fotogalerii pod názvem Hra světel . Fotografie byly pořízeny jedno ráno v jednom pražském domě a zachycují světelné spektrum vzniklé rozkladem světla na vrcholu nevysoké kovové pyramidy postavené na dvorku domu.

Dnešní technická civilizace chápe světlo jako fyzikální jev. Hovoří o jeho částicové a vlnové podstatě. Jev který byl vyfotografován, podobně jako vznik duhy označuje slovem disperze- rozklad bílého světla na světla různých vlnových délek odpovídajících jednotlivým barvám.

Již od pradávna má, ale světlo i jiný význam a to význam duchovní. Bílé světlo symbolizuje pravdu, lásku, poznání, dobro, čistotu. Tedy atributy které přiřazujeme pojmu Bůh. A zcela právem. Stejně jako bílé světlo zahrnuje v sobě všechny barvy, i Boha chápeme jako jednotu, která obsahuje vše.

Byl to náš rodák český filozof Jozef Zezulka, který snad jako první v moderní době připodobnil stvoření resp. vznik světa- tvůrčího světla rozkladu světla. Popsal jej jako proces, kdy z původní jednoty vznikají rozkladem čtyři části ( živly vody, ohně, vzduchu, země) vytvářející základ hmoty a ducha stejně jako rozkladem světla vznikají čtyři barvy duhy. Jiným způsobem vyjádření tohoto vzniku je i konstrukce samotné pyramida. Z vrcholového bodu se oddělují čtyři trojúhelníkové strany opět symbolizující čtyři živly.

 

Na světě existuje vše ve dvojnosti. Světlo nemůže existovat bez protipólu tmy symbolizující temnotu, zlo, nevědomost symbolizovanou slovem Satan.

Podobně je barva červená představující živel ohně spojená s barvou zelenou , klidnící barvou živlu vody. Barva dostředivosti, soustředění a živlu země, tedy barva žlutá je spojena s barvou modrou představující odstředivost a rozptyl typický pro živel vzduchu.

Tak jak existuje rozdělení a geneze musí existovat i slučování a sjednocování. Podmínkou tohoto procesu je uvádění čtyř živlů do rovnováhy. K tomu slouží duchovní cesta praktikována lidmi mnoha kultur po tisíciletí a tak pyramida nesymbolizuje jen rozdělení, ale i opačný proces- cestu vývoje.

I v moderní době lékaři a psychologové pochopili význam jednotlivých barev, jejich vliv na psychiku a procesy v těle Poznali, že pokud mají v sobě hodně žáru je vhodné oblékat zelené šaty, že vhodná barva pro chirurgy je zelená. Že na novorozeneckou žloutenku je vhodné působit protikladným modrým světlem. Či že jídelna by ideálně měla být vymalována na červeno a ložnice do zelena .

 

Proč to tady vše píši? Pro řadu lidí je filozofie nepraktický přepych. To je, ale základní omyl. Pochopení zákonů světa může podstatně urychlit civilizační vývoj a kvalitu našeho každodenního života. Nemylme se, tento stupeň našeho civilizačního vývoje zdaleka není nejvyšší. Dávno zapomenuté civilizace vycházející z duchovního pohledu na svět byli rozvinutější i na úrovni techniky. M.j. stavěli pyramidy ne z rozmaru egoistických vládců, ale z pochopení jak zásadní roli taková stavba může pro tyto lidi mít po stránce duchovní i technické. Ale o tom třeba zase někdy příště.