Rok 2012 a dění ve vesmíru

07.10.2011 11:04

viz. https://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011090040

Komentář: Žijeme v období změn, jejichž středem bude následující rok. Jejich příčinou je změna vlivu-vibrace, která působí nejen na Zemi, ale i okolní vesmír. Tento děj probíhá již řadu let a bude probíhat dál v příštích letech a desetiletích, kdy bude dokončen.

Jeho příznakem jsou nejen společenské změny, blížící se ekonomické změny ale i klimatické a geofyzikální změny. Tyto změny jsou patrné i na Slunci a ostatních planetách naší Sluneční soustavy.