Postřehy z konference Ekologie Ostrava 2011

08.11.2011 10:09

Dne 1.11. se v Ostravě v hotelu Clarion uskutečnila konference Ekologie Ostrava 2011 věnována prezentacím studentů SŠ na téma Ekologie v našem kraji.

Akce se zúčastnilo 24 středních škol a cca 180 studentů. Byli mezi nimi i tři studenti naší školy oboru Obchodní akademie, kteří zde přednesli své prezentace na téma : Hospodaření s odpady, Ekologie a doprava, Ovzduší na Ostravsku. Za svojí práci každý ze studentů obdržel odměnu ve výši 3000Kč a každá zúčastněná škola 5000Kč. Akci organizovala společnost Profil Mariánské lázně a byla sponzorována Severočeskými doly. Ač o konferenci nebyla ani v internetových médiích zmínka, zúčastnili se jí  vysoce postavené osobnosti našeho kraje. Vedle hejtmana Ing.Palase to byli i starosta Poruby Ing.Kalyza  a poslankyně parlamentu ČR za stranu Věci Veřejné Mgr.Drastichová.

Krátce se ale zamyslím nad obecnou úrovní příspěvků konference. Mnohé  byly velice na opravdu vysoké úrovni. Zmínil bych tu např práci jedné SŠ zaměřenou na ekologickou dopravu. Zpracování práce a. video zobrazující autíčko připojené na elektrolýzér vyrábějící vodík, který potom byl spalován a  autíčko popoháněl mi až vyrazilo dech.  Příspěvky ukázali, že v naší mladé generaci je řada velice nadějných studentů a že řeči o poklesu vzdělanosti a  schopností mládeže  uplatnit v praxi nejsou pravdivé.

Přesto na konferenci mi něco scházelo.  Ano je důležité budovat lepší průmyslové filtry, konstruovat lepší spalovací motory či lepší spalovny, jak stále zaznívalo.

Také by ,ale bylo dobré si položit  několik dalších otázek. Nesouvisí náhodou tyto problémy primárně s počtem lidí na zemi ? Proč tedy neřešíme tento problém na celosvětové úrovni? Není lepší místo řešení kde postavit spalovnu se více zamýšlet nad nahrazením plastů jiným materiálem? Je opravdu nutné získávat energii spalováním paliva či štěpením atomu? Jak to, že nevíme, že Nikola Tesla již před sto lety vedle střídavého proudu objevil, že lze získávat energii naprosto čistě-ekologicky? Snad by se zde hodila slova tohoto velkého vědce, které zaručeně v žádné školské učebnici nenaleznete.

"Energie, kterou jsem nabízel, byla čistá a nezasahovala do rovnováhy v přírodě. Postavíme-li se dnes proti této energii, budoucnost nás obviní. Zemi obepíná energetické pole, které zásobuje energie například moře, větru, dále třeba sluneční energie atd. A tato celková energie je zde stále, je jí dost bez toho, aniž bychom něco ničili nebo pálili atd. Mohli bychom z ní v podstatě těžit neomezeně. Toto jsem dokázal, teď to musíme jenom uvést do praxe..."

Byl to jeden z našich studentů které toto téma jako jediný na konferenci tak trochu nadhodil. Otázka ekologická je do značné míry i otázkou politickou řekl jinými slovy. A měl pravdu. Svět politiky je ovládán světem byznysu a energetických koncernů, kterým záleží na ziscích, ale jak žijí, nebo co dýchají občané už je jím více méně lhostejné. Je jen na nás, aby jsme si to uvědomili a pozvedli hlas proti tomuto systému. Jeden hlas nic moc nezmůže, aktivní většina lidí již ano.

Fotografie z akce jsou na https://zpv-ekologie.webnode.cz/blog/#konference-1-jpg.