Vize roku 2012

15.07.2011 14:20

 

Přečtěte si vizi o roku 2012 z jedné knihy pojednávajících o cestě dvou Čechů z Jablůnkova do Mexika - země Mayů. Je v nich krásná symbolika popisující podstatu nastávající změny

 

Zopakuj nahlas tvou otázku! - „Jak bude vypadat den 21. 12. 2012?“ - „Tak pojď nahoru.“

Jsem už jenom světlo, jsem jenom já, jsem světlo… Uvědomuji si, že jsem poutníkem a mým plánem života je přiblížit poznání těm, kdož chtějí naslouchat tomuto zbytku informací historie lidstva ve zbývající čas. Umím světlo v tunelu zahustit, abych vnímal reálně obrazce hustoty energie 3D. Kolik je nás kolem Země, kolik entit bytostí v různě projevené energii? 

Všichni s velkým napětím se dívají na tu modrou kouli, co se bude dít, neboť rozhodující hráči jsou na Zemi. Velká show začíná. Přibývá světla, tak jakoby se otevírala brána. Země byla stále v přítmí a nyní se opona zvedá. Je již napůl otevřena. Celá Země svítí jasným světlem. Bytosti na Zemi zavírají oči, nejsou zvyklé na takový žár, takový jas. Ptej se, co se děje.

„Co se to děje?“ Ti, kdož se neptají, jdou do tmy, stále hlouběji do tmy a říkají: „Já nechci světlo. Já chci to, co bylo předtím.“ Ponořují se do stále hlubší tmy, aby korigovali jas, který je ozařuje. Jdou ještě hlouběji… Někteří se zastaví, neboť to světlo je jim příjemné. Důležité je se zastavit a rozpomenout se. Ten, kdo má více odvahy, ten se podívá tam, odkud světlo přichází. A to je teprve začátek. Intenzita světla stále stoupá. Země sténá tak, jakoby chtěla shodit starý krunýř. Lidé pobíhají sem a tam… To jsou fyzické projevy. Světlo narůstá. Je ještě nějaký čas před finálním rozuzlením. Falešní proroci, cha, kde je vaše zodpovědnost?

Kolik lidí kolem vás se shlukuje, cha? Víte vy, jakou máte obrovskou zodpovědnost? Víte o tom? Jenom ten je pravým prorokem, kdo už nic neříká. Z jeho aury září světlo a lidé intuitivně jdou za ním. Prorok už komunikuje s lidmi mentálně. Bude to období velmi intenzivní výuky, ale zároveň velké satisfakce všem těm, kteří se již dávno nechali intuitivně vést svou Duší ke Světlu. Nyní pro ně nastává chvíle, kdy mohou pomoci i ostatním. Ještě je daleko do rozuzlení.

Ze světla kolem Země se začínají vytvářet shluky energií. Je to příprava na pozdější … vy tomu říkáte časoprostorové brány. Jsou to tykadla pro příjem nových energií. Budete pobíhat po Zemi a vyhledávat intuitivně místo, kde je vaše brána, kde máte být, abyste mohli jít domů. Dokud ještě do toho momentu nové energie nespálí lidské jedince, tak pro zbytek těch, kteří pochopili a chtějí, nastává závěrečné finální rozuzlení. Na víc se již neptej.

Zdroj:  https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3946-rozhovor-vesmirni-poutnici-aneb-za-tajemstvim-a-poznanim-s-barbarou-a-zbyskem-sikorovymi-3/