O fašismu a druhé světové válce

15.02.2012 11:22

 

Tento článek píši na přání jednoho z čtenářů. Rozvádím a doplňuji svojí odpověď z knihy návštěv.

 

Politický nástup fašismu

Byla to velká hospodářská krize, která otevřela nástup fašismu v Německu. Krize která vznikla jako důsledek burzovních spekulací na americkém trhu rychle zachvátila celý tehdejší západní svět. Banky a podniky krachovaly, nezaměstnanost prudce stoupala. Spousty obyvatel stále více upadalo do bídy a pocitu beznaděje.

Jednou ze zemí takto postiženou bylo Německo. Mělo za sebou i jedno velké trauma prohrané první světové války a Versailské dohody, díky níž přišlo o velmocenské postavení a muselo platit velké finanční reparace.

Bezvýchodná situace Němce vedla k podpoře radikálních hnutí. Na jedné straně to byli komunisté žádající nastolení bolševického systému, na druhé straně to byli pravicoví radikálové vedení Hitlerem. Velkokapitalisté se cítili v ohrožení především komunisty a tak se rozhodli ze strachu spojit s Hitlerem. Ten jím zaručil klid a zisky, prostým lidem zase nabídl práci v rámci rozsáhlých investic do zbrojení a výstavby infrastruktury.

Hitler tak získal podporu většiny obyvatelstva. Uchvátil moc a zlikvidoval opozici.

 

Okultní kořeny fašismu

Fašismus nebyl jen politickým, ale i duchovním-okultním hnutí. U jeho kořenů stál zájem několika německých intelektuálů o duchovní a okultní nauky. Tito lidé se inspirovali silně historií. Např. u templářských rytířů či v naukách dálného východu.

Organizovali výpravy do různých míst světa. Byli to např. cesty za hledáním tajemství Atlantidy do jižní Ameriky, ale především cesty do Tibetu. Němci viděli v Tibeťanech nejbližší příbuzné arijské rasy.

Okultní poznatky se stali i základem celého fašistického hnutí. Symboly svastiky, obřady z ohni, architektura a nacistická věda. Ta byla díky jisté nepředpojatosti v mnoha ohledech dál než klasická věda západní. Jsou např. popisovány i pokusy s nacistickými létajícími talíři, využívajícími principu UFO.

 

Osobnost Hitlera

Adolf Hitler byl svým osobnostním založením citlivec- médium.  Jeho citlivecké nadání se již projevilo v mládí, kdy se chtěl stát slavným malířem. To se mu, ale nepodařilo, tak začal uvažovat o politické kariéře.

V období první světové války byl prostým vojínem. Válku přežil doslova zázračně. Možná tehdy pojal přesvědčení o své dějinné vyvolenosti vyšší prozřetelností. V některých knihách se píše, že možná tehdy v době svého zranění na nemocničním lůžku začal poprvé vstupovat do kontaktu s duchovním světem, respektive se stal prostředníkem temných bytostí a sil, které ve skutečnosti stály u zrodu fašismu.

Na počátku dvacátých let vstupuje do politiky. Stává se nejdříve jedním z členů a později vůdcem nácionálně socialistické strany. V roce 1923 organizuje neúspěšně puč a je zatčen.

Ve vězení píše knihu Mein Kampf s politickým programem. Jeho snem a cílem se stává ovládnutí Evropy a tažení na východ. Přebírá tak sen po Napoleonovi. Oba chtěli ovládnout Rusko a kariéra obou po řadě úspěchů nakonec ztroskotala díky kruté ruské zimě.

Dost možná se v řetězci inkarnací jedná o tutéž osobu.

V historii působí dva druhy význačných osobností. Ti první přinášejí poznání, světlo, nadlehčení osudu. Přicházejí jako služebníci dobra a dobro je ochraňuje, aby mohli plnit svá poslání

Ti druzí jsou diktátoři, dobyvatelé. Slouží zlu a protože jsou v jistých oblastech docela schopní zlo je může dobře využít, a proto je ochraňuje do dob, než je přestane potřebovat. Proto měli Napoleon a Hitler takové štěstí. Tato ochrana byla, ale možná jen díky morální zkaženosti tehdejší společnosti, která jím umožnila realizovat velkou část svých plánů

 

Úspěchy fašismu

Hitlerovi se daří. Nezaměstnanost prudce díky zbrojení klesá a popularita vůdce u prostých Němců roste.

I v oblasti zahraniční politiky se mu daří. Ať dělá co chce, všechny okolní státy mu ustupují. Poruší Versailskou smlouvu zakazující mu zbrojení- žádné reakce. Okupuje demilitarizované Porůří- žádné reakce. Obsadí Rakousko- žádné reakce.

Na podzim 1938 mu vycházejí západní velmoci vstříc a v Mnichově dávají v duchu „ o nás bez nás“ naše pohraničí. K tomu si ještě Maďaři a Poláci na které si již Hitler brousí zuby, urvou další kusy našeho území.

V roce 1939 úspěchy nacistické politiky pokračují. A je to překvapivě Sovětský Svaz, který uzavírá s Německem smlouvu o neutočení s tajným dodatkem o rozdělení sfér vlivu.

Prvního září začíná válka, které se snažili Anglie a Francie tak hloupým způsobem zabránit.

Pod nápory Německých bomb všichni ti, co fašistů svou zrádnou politikou ustupovali poznávají důsledky své politiky.

 

Je zvláštní, že Češi byli jedním z mála národu, který tuto zkoušku obstál bez skloněné páteře potřísněné spolupráci s fašismem. Bojovat ve chvíli když nás opustili všichni spojenci nemělo smyslu. Jen za naše chování při odsunu sudetských Němců doprovázeném i zbytečnou mstou a krvavými vraždami zaslouží odsudek.

 

Jak to Bůh mohl dopustit?

Druhá světová válka se stala opravdovými jatky. Řada lidí trpěla strašnými muky, miliony lidí zemřela.

Mnoho lidí se po zkušenostech s tímto utrpením se stalo ateisty. Říkali. Kdyby byl Bůh, nemohl by to dopustit.

Ano pokud věříme v Boha ale odmítáme reinkarnaci je to vskutku tak.

Pokud však přijmeme reinkarnaci jako fakt, byla nejen tato válka důsledkem chování obětí v minulých životech. Pokud člověk vytváří zlo, jsou jen dva způsoby jak to napravit. Tím prvním je dobrovolná duchovní cesta. Tím druhým způsobem je to, že sami na sobě prožijeme důsledky svých činů, což nás vnitřně změní.

 

Podívejme se na smutný osud Židů. A podívejme se co tento národ také vykonával ve svých dějinách a zůstalo uchováno v Bibli. Pak pochopíme proč mnohokrát za poslední staletí museli Židé čelit těžkým osudovým ranám. Následné dva vybrané citáty jsou pouze jedny z mnoha kdy údajný Hospodin, ve skutečnosti ale od skutečného Boha odloučení lidé se zatemnělou myslí popisují  doslova zvěrstvo a genocidu, podobnou kterou o tisíce let později vykonávali němečtí esesáci na nevinných obětech.

 

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

 

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.