O falešném prorokovi

26.05.2011 09:04

 V posledních dnech prošla v médiích zpráva o údajném konci světa, předpovězená jedním křesťanským pastorem na 21.5.2011. Zpráva měla širokou publicitu, dostala se v dotazech čtenářů i na tyto mé stránky. Proč asi si jí média tolik všímali?

Důvod se sám nabízí. Každému trošku rozumně uvažujícímu člověku je jasné, že se tato předpověď nenaplní. Stejně jako se nenaplní o půl roku později ( což je další stanovený prý tentokrát už skutečně správný termín ) či 21.12.2012 což je nejen podle Mayů symbolický konec epochy, ale ne den apokalyptické katastrofy. Média a skeptici pak spustí velkou kampaň " Vidíte všechny ty řeči proroků jsou lživé, svět v kterém žijete tu bude pořád".

Žijeme ve světě kde staré zápasí s novým. Ve světě kdy si to staré chce udržet své pozice. Velmi pěkně to vyjádřil jedna z postav USA filmu Celestínské proroctví, generál který se snažil mocenskými prostředky potlačit šíření proroctví o nastávajícím věku míru " Proroctví musíme zlikvidovat proto, protože ve světě který prorokuje není pro lidi jako jsme my místo ". 

Je zvláštní jak řada lidí vysoce postavených není schopna vidět, že světu ve kterém žijí již zvoní hrana. Že současná politicko-ekonomická situace nemá jiné východisko než pád celého systému. Je zvláštní že to nevidí ani ten pastor. Omlouvá se lidem, že se spletl ve výpočtech. Přitom stačilo říci " Podívejte lidé kolem sebe, cožpak to na vlastní oči nevidíte Jak nastává konec našeho světa ".

Když v roce 2002 byla v Praze velká povodeň a mí známí preventivně den před zátopou začali vyklízet věci do vyššího patra když viděli zatopené jižní Čechy, jejich sousedé si ťukali na čelo co blbnou. Další den byla celá ulice zaplavena. Je to asi nedostatek v našem myšlení, že nedokážeme ze známých faktů vidět svět jaký je, že symbolicky řečeno jsme právě ten den před potopou.