Nejen o diskuzních fórech

15.07.2011 14:12

 Před třemi dny jsem na žádost několika přispěvatelů Knihy návštěv zřídil několik diskuzních fór na různá témata s předsevzetím, že do diskuze nebudu zasahovat.

Ihned po zřízení následovala sprška příspěvků z nichž většina měla společnou jednu věc a to vysoký stupeň vulgarity.

Nakonec jsem se tuto diskuzi rozhodl ukončit, protože si nepřeji, aby tyto stránky se stali fórem ve kterém se budou diskutující předhánět v tom kdo tu publikuje větší oplzlost.

Přesto je dobré se na tuto diskuzi alespoň jednou podívat a hluboce se na ní zamyslet. Proto jsem její část uložil do textového souboru a umístil na těchto stránkách.viz Diskusní fórum.doc (144 kB)

Můžeme to co je zde napsáno ignorovat. Můžeme říci, že je to výplod jen několika hloupých puberťáku. Ano je to tak. Domnívám se, že i pro většinu mladých lidí je to co tam vidí odporné. Otázka je proč tam jsou příspěvky spíše té primitivnější části lidské populace. Důvod je nasnadě. Když tam vstoupí někdo slušný zhnusí se a toto fórum opustí bez toho, že by tam zanechal mnohdy jistě zajímavý příspěvek. 

Bohužel podobné je to v celé naší společnosti. Tak jako zde se ve volné diskuzi nakonec prosadí spíše ta primitivnější část populace tak je to často i ve veřejném životě, v politice .

A tak jako tady místo svobodné výměny názorů nakonec převládne souboj kdo bude vulgárnější. Tak v politice místo střetu idejí často převáží souboj o to kdo více lže a kdo více ukradne na státních zakázkách pro sebe či pro svojí politickou stranu. I když jistě i v politice lze najít slušné lidi. 

Výsledkem je celospolečenský maras a znechucení, nepořádek ve všech odvětvích života. Rozvrácené finance a dluhové krize. A nakonec blízkost bankrotu a zhroucení celého společensko-ekonomického systému naší civilizace. 

Na DF bylo, ale i jedno pozitivum. Dobře se ujala sekce vtipy. Je vidět, že humor vždy pomáhá v každé době.