Technický svět

Naše civilizace nese právem přívlastek technická.

Skeptici se mnou nyní nebudou souhlasit, ale není první v historii světa. Široké a mnohdy hlubší vědecké a technické znalosti měli i dávno zmizelé civilizace jako byla Atlantida či Lemurie. Ale byli to i např. staří Indové kteří vlastnili létající stroje zvané Vimanny. Mimo jiné jejich konstrukce, principy letu a využití pro mírové i vojenské účely líčí Indické Védy- konkrétně spis Vimanika Šastra.

Počátky naší technické civilizace sahají někdy do konce 18stol. kdy James Wat vynalezl parní stroj.Spalování paliv poskytuje energii, kterou se lidstvo učí využívat. Práce člověka a zvířete začala být nahrazována strojem. Jsou zakládány velké hutě a průmyslové závody. Rozvíjí se nejdříve železniční, pak automobilová a nakonec letecká doprava. Objevuje se elektřina a s ní žárovka, střídavý proud, elektromotory, radia, televize...

Objevem atomové energie ( mimo jiné i ona byla již pravděpodobně zneužita v dávných dobách, jak o tom svědčí některé archeologické nálezy a prastaré nejen Indické texty ) člověk získává schopnost zničit život na zemi. 

Objev polovodičů v polovině 20stol. odstartováva rozvoj elektroniky. S rostoucí miniaturizací se objevují první nanotechnologie. Stroj začíná nahrazovat do jisté míry i duševní schopnost člověka. Rozvíjí se automatizované systémy řízení a počítače. Počítače se propojují a vzniká internet. Elektronika proniká do všech sfér našeho života.

Pomalu se naplňuje i prorocká vize Karla Čapka- RUR. Člověk aniž by si to uvědomil se sám stává strojem- robotem. Technika ve které platí jen systém ano-ne, jednička-nula jej začíná stále více omezovat a on ztrácí kontakt s reálným světem. Technika také ničí životní prostředí a často negativně ovlivňuje i naše zdraví.

 

Přesto, ale není špatná. Je jen špatně orientována. Nikola Tesla a další techničtí géniové načrtli trochu jiný obraz technického vývoje. Ne techniky ničící život, ale naopak člověku pomáhající, bez vedlejších účinků.Na tyto myšlenky jistě dojde v budoucnu, kdy se v technice v široké míře začne využívat hlubšího poznání zákonů světa a vesmíru. Lidé budou čerpat čistou ekologickou energii z nevyčerpatelných zdrojů. Omezí surovinovou náročnost a negativní dopady průmyslových technologií. Naučí se řídit dopravní prostředek tak, že se s ním mentálně sjednotí- tak jsou údajně řízeny i některé mimozemské létající stroje. Dokážou manipulovat prostor a čas a tak cestovat do vzdálených koutů vesmíru i v čase atd. To bude, ale pouze první fáze. Až se duchovně více zdokonalí technické prostředky již potřebovat nebudou.

Fotogalerie: Technický svět